Toezicht op kapitaalbeleid

Nieuwsbericht
Datum 4 maart 2014

Kleine en middelgrote verzekeraars moeten vóór 1 april 2014 hun kapitaalbeleid definitief op orde hebben. DNB heeft onlangs het kapitaalbeleid per 1 december 2013 beoordeeld. Hoewel DNB verbetering heeft geconstateerd ten opzichte van eerdere versies in juni en juli 2013, heeft nog steeds slechts de helft van deze verzekeraars het kapitaalbeleid voldoende inzichtelijk kunnen maken.

De verzekeraars die hun beleid nog niet inzichtelijk hebben gemaakt, hebben van DNB een brief ontvangen met opmerkingen over hun kapitaalbeleid. Die verzekeraars moeten het kapitaalbeleid aanpassen en inzenden vóór 1 april 2014. Mocht daarna uit de beoordeling van DNB blijken dat die verzekeraars het kapitaalbeleid nog steeds niet op orde hebben, dan zal DNB overwegen formele maatregelen te treffen.

Maatregelen ter verbetering van de kapitaalspositie
Met het opvragen van het kapitaalbeleid wil DNB inzicht verkrijgen in de interne solvabiliteitsnorm die een verzekeraar hanteert, de onderbouwing van deze norm en de maatregelen die worden getroffen als de solvabiliteit onder de eigen norm komt. De recente wijzigingen in het toezicht op verzekeraars – de invoering van de Eigen Risico Beoordeling (ERB), de introductie van het Theoretisch Solvabiliteitscriterium en de aanpassingen van de staat Organisatie & Risico’s – zien hier ook nadrukkelijk op.
 
Actueel kapitaalbeleid
DNB verwacht van verzekeraars dat zij hun kapitaalbeleid regelmatig evalueren en waar nodig aanpassen, zodat dit actueel blijft. DNB gaat dit op een twee manieren in de gaten houden. Kleine verzekeraars die gezien hun omvang geen ERB dienen aan te leveren, moeten het actuele kapitaalbeleid bij de jaarstaten inzenden (staat 125). Verzekeraars die wel ERB-plichtig zijn, dienen het kapitaalbeleid volledig te integreren in de ERB.

> Terug naar de Nieuwsbrief