Uitkomsten oefening met de ORSA 2013

Nieuwsbericht
Datum 4 maart 2014

Net als in 2012 heeft het overgrote deel van de verzekeraars in 2013 weer vrijwillig deelgenomen aan de oefening met het maken van de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA). Deze oefening heeft een aantal bevindingen opgeleverd die verzekeraars kunnen gebruiken bij het maken van de Eigen Risico Beoordeling die sinds dit jaar verplicht is.

Les auto

De ORSA geeft verzekeraars en DNB goed inzicht in de samenhang tussen strategie, de materiële risico’s en consequenties hiervan voor de financiële positie van verzekeraars. De ORSA biedt verzekeraars dus een goede gelegenheid om de risico’s te verkennen en die tijdig om te zetten naar toekomstmogelijkheden.
 
Door nu vast te hebben geoefend met de ORSA, kunnen verzekeraars eenvoudiger de Eigen Risico Beoordeling maken, die dit jaar wettelijk verplicht is. De ORSA ligt in inhoud en vorm namelijk in het verlengde van de Eigen Risico Beoordeling.
 
Bevindingen
Bij de ORSA over 2012 keek DNB met name naar de procesinrichting. In de beoordeling van de oefening over 2013 heeft DNB vooral gekeken naar de inhoud van de ORSA. Er is op dat vlak door de sector veel werk verzet. Wel constateert DNB bij de beoordeling dat de kwaliteit van de inzendingen nogal wisselend is. DNB ziet dan ook diverse verbeterpunten. Zo lijken materiële risico’s in de analyse soms te ontbreken, is de scope soms te beperkt en zijn de doorgerekende scenario’s niet altijd voldoende zwaar. Ook komt het vaak voor dat onderbouwingen ontbreken of dat veronderstellingen en mogelijke maatregelen onvoldoende inzichtelijk zijn.
 
DNB geeft alle verzekeraars die aan de oefening hebben deelgenomen uiterlijk aan het einde van het tweede kwartaal van 2014 een terugkoppeling over de bevindingen. 
 
Oefening en input voor DNB
Niet alleen voor verzekeraars was deze ORSA een goede manier om te oefenen. Ook DNB heeft kunnen oefenen met de beoordeling ervan. Bovendien hebben de inzendingen input geleverd voor de jaarlijkse risico analyse van DNB. Daarmee biedt deze ORSA een goede manier om met verzekeraars het gesprek te voeren over de risico’s die de verzekeraar ziet, de risico’s die DNB ziet en de beheersing van de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve risico’s.

> Terug naar de Nieuwsbrief