Eerste keer rapportage volgens Solvency II

Nieuwsbericht
Datum 8 mei 2012

Verzekeraars moeten dit jaar naast de gebruikelijke rapportage over 2011 ook rapporteren volgens de regels van Solvency II. Deze zogeheten Parallel Run is een wettelijke verplichting. Voor verzekeraars is dit een kans ervaring op te doen met de rapportageverplichtingen onder Solvency II.

Parallel Run

Formele uiting
De Parallel Run, die voor 31 augustus 2012 moet worden ingeleverd, is onderdeel van de invoering van Solvency II. Dit Europese solvabiliteitsraamwerk zal naar verwachting in 2014 in werking treden. De Parallel Run is een formele uiting van de verzekeraar waarvoor een bestuursverklaring is vereist.

Aannames rekenregels
Hoewel de richtlijnen voor Solvency II al in grote lijnen vaststaan, zijn nog lang niet alle rekenregels uitgewerkt. Om toch al van start te kunnen gaan met de Parallel Run heeft DNB voor een aantal rekenregels aannames moeten doen. Het is niet gezegd dat die tijdelijke rekenregels overeenstemmen met de definitieve versie van Solvency II.

Berekeningen
Omdat wordt gewerkt met aannames kijken wij niet zozeer naar de uitkomsten in relatie tot bijvoorbeeld de vereiste solvabiliteit, maar naar de kwaliteit en de beheersing van het proces. We controleren bijvoorbeeld of de juiste gegevens zijn ingeleverd en of de berekeningen correct zijn uitgevoerd. Het toezicht op de financiƫle gezondheid van verzekeraars gaat tot de invoering van Solvency II uit van de gangbare Wft-staten, die volgens de huidige regels zijn opgesteld.

Speciale rekenmodules
Het Verbond van Verzekeraars, de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraars Nederland stellen speciale rekenmodules aan hun leden ter beschikking. Met deze modules kunnen data worden bewerkt, zodat deze bruikbaar zijn als input voor de Parallel Run.

Terugkoppeling
Voor het einde van het jaar laten we aan u weten welke punten in de rapportage voor verbetering vatbaar zijn. Dat geeft u de gelegenheid deze zaken aan te pakken bij de data over 2012. Afhankelijk van de omvang van de verzekeraar en het aantal verbeterpunten informeren wij verzekeraars individueel of als groep.

Aparte webpagina
Op de DNB-website Open Boek Toezicht is een aparte pagina gewijd aan de Parallel Run. Via deze pagina is alle relevante informatie te vinden voor het invullen van de Parallel Run. Van voorbeelden tot Q&A's.

Meer informatie
Solvency II: Pilaar I - Parallel Run