DNB en AFM werken samen bij toetsen bestuurders

Nieuwsbericht
Datum 8 mei 2012

DNB en de AFM werken intensiever samen bij het toetsen van bestuurders en commissarissen op betrouwbaarheid en geschiktheid. Per medio dit jaar krijgt de AFM een bindend adviesrecht bij benoemingen. Vijf vragen over de gevolgen voor u.

Samenwerking DNB en AFM

1 Waarom gaan DNB en de AFM intensiever samenwerken?
Een van de lessen van de financiële crisis is dat beide toezichthouders voortaan een gezamenlijk oordeel moeten geven over een beleidsbepaler. Het is een extra waarborg voor kwaliteit. Wij beoordelen kandidaten op prudentiële criteria, de AFM toetst vanuit haar rol als gedragstoezichthouder. Maar natuurlijk kijken wij beide of een commissaris zijn rol als interne toezichthouder goed kan invullen. In april hebben we daarom samen met de AFM een informatiebijeenkomst georganiseerd voor banken en verzekeraars.

2 Wat houdt het adviesrecht van de AFM in?
De AFM brengt advies uit aan ons. Bij een negatief advies is dit bindend. Is het advies van de AFM positief, maar van ons negatief, dan geeft onze beoordeling de doorslag.

3 Moeten verzekeraars nu aan twee instellingen informatie over kandidaten aanleveren?
Nee, alleen aan ons. DNB heeft als vergunningverlenende toezichthouder de lead in het toetsingsproces. Wij doen het onderzoek en voeren gesprekken met potentiële bestuurders. Alle relevante gegevens delen we met de AFM. Dit is belangrijk omdat zowel de AFM als DNB op basis van dezelfde informatie moeten toetsen. In sommige gevallen zullen we samen onderzoek doen en gesprekken voeren. Bijvoorbeeld als de AFM dit vanuit haar toezichtervaringen met de desbetreffende bestuurder of onderneming nodig vindt.

4 Moeten verzekeraars langer wachten op de uitslag?
De termijn is niet veranderd. In beginsel is die zes weken. Wanneer extra informatie of gesprekken nodig zijn, kan dit wat langer duren. Ervaringen met een test met de AFM leren dat de samenwerking niet voor vertraging zorgt.

5 Krijgen verzekeraars bij een negatief oordeel de adviezen van de afzonderlijke toezichthouders te horen?
Ja, DNB maakt haar oordeel formeel bekend via een brief aan de verzekeraar. In de praktijk is hier overigens vaak al telefonisch contact over. Een negatief advies van de AFM nemen we integraal op in de brief.

Meer informatie