Maak kennis met beleidsmedewerker Peter ter Berg

Nieuwsbericht
Datum 8 mei 2012

In de schadebranche zal bij veel mensen een belletje gaan rinkelen bij de naam Peter ter Berg. Voordat Ter Berg vijf jaar geleden bij DNB kwam werken, maakte hij onder meer naam op het terrein van schadeverzekering en statistiek. Een gesprek over schade-actuariaat, zorgverzekeringen en Solvency II.

Peter ter Berg

Verbanden zien
De carrière van Ter Berg begint in de jaren '70 wanneer hij na de studie econometrie gaat werken bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Tegelijkertijd is hij redactielid van het vakblad Astin Bulletin. 'In deze tijd heb ik erg veel geleerd over schadestatistiek. Zoals over het onderwerp schade-actuariaat. Je kunt verbanden zien tussen een leeftijdsgroep en de te verwachten schade van een leeftijdsgroep.' Na het CVS werkt Ter Berg bij verschillende verzekeraars en dat maakt hem tot een allround schademan.

Slimme modellen
In 2007 wordt hij beleidsmedewerker bij DNB. 'Een belangrijk deel van mijn werk is om ervoor te zorgen dat Solvency II op een goede manier door verzekeraars wordt geïmplementeerd. Dit betekent dat risico's op basis van slimme wiskundige modellen op een betrouwbare manier worden weergegeven.'

Inbedden
Verder is Ter Berg intensief bezig met het inbedden van zorgverzekeringen in Solvency II. Dat impliceert stevig lobbywerk in Europa. 'De Nederlandse basiszorgverzekering is een constructie die in de meeste Europese landen niet bestaat. Door het schrijven van adviezen voor commissies en door het voeren van vele overleggen in de branche is het gelukt de basisverzekering binnen het Solvency-raamwerk te krijgen.' Naast het lobbyen houdt hij zich ook bezig met modelmatig werk. Zo stelt Ter Berg met behulp van statistieken de risicoparameters van de basisverzekering vast.

Degelijk
Tot slot doet hij nog degelijk statistiekwerk voor de jaarlijkse Schadetabellen van het CVS. Ter Berg: 'De tabellen geven de uitloop aan van gemelde schades, soms is de kasstroom van een schade pas in een volgend boekjaar. Het is leuk dat ik op deze manier nog steeds banden heb met mijn eerste werkgever.'