Jos Heuvelman voorzitter Supervisory Forum IAIS

Nieuwsbericht
Datum 8 mei 2012

Harmonisatie van internationale standaarden is van belang. Met name internationaal opererende verzekeringsconcerns kunnen hier baat bij hebben. Het is dan ook positief dat Jos Heuvelman, divisiedirecteur Toezicht verzekeraars, sinds februari 2012 voorzitter is van het Supervisory Forum van de IAIS, de internationale organisatie van verzekeringstoezichthouders.

Jos Heuvelman

Harmoniseren voorschriften
Het Supervisory Forum is onderdeel van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Deze organisatie heeft tot doel internationaal geaccepteerde standaarden en regels voor verzekeraars te ontwikkelen. Een van de zaken die onderwerp zijn van gesprek, is het harmoniseren van Amerikaanse en Europese voorschriften. 

Internationaal gewaardeerd
'Binnen dit Forum worden best practices uitgewisseld tussen de uitvoerders van het toezicht van vijftien grotere landen', zegt Heuvelman. 'De leden van het Forum zijn niet de beleidsbepalers, maar de leidinggevenden van het blauw op straat, om in politietermen te spreken. Het feit dat een Nederlander als voorzitter is benoemd, laat zien dat DNB internationaal wordt gewaardeerd.'

Gesprekspartner
Volgens Heuvelman merken verzekeraars indirect dat DNB een belangrijke rol speelt in internationale gremia. 'We hebben intensief contact met bijvoorbeeld Amerikaanse toezichthouders. Hierdoor krijgen we nog meer inzicht in hun manier van werken. Dat is van belang voor het DNB-toezicht op Nederlandse verzekeraars die grote buitenlandse dochters hebben. Wij zijn hoofdtoezichthouder van die verzekeraars. Voor dit soort ondernemingen is het prettig dat wij ook zicht hebben op het toezicht in de andere landen waar zo'n verzekeraar actief is. Dat maakt ons een goed geïnformeerde gesprekspartner.'

Vergelijkbaar
Begin april streek het Supervisory Forum neer in Amsterdam voor een tweedaagse ontmoeting. 'We hebben daar ervaringen uitgewisseld over onder meer toezicht op corporate governance en het langlevenrisico', zegt Heuvelman. 'Wij kunnen met name leren van landen als Canada, Australië en Groot-Brittannië. Die hebben een toezichtregime dat vergelijkbaar is met het onze. Canada heeft bijvoorbeeld informatie gegeven over de opzet van hun stresstesten.'

Helpen vormgeven
Niet alleen leert DNB van buitenlandse collega's. Ook zij kunnen wat opsteken van de Nederlandse ervaringen. Heuvelman: 'In Nederland zijn we al langer bezig met toezicht op gedrag en cultuur, terwijl dit bij andere toezichthouders nog in de kinderschoenen staat. Wij hebben bijvoorbeeld psychologen aangenomen om dit toezicht te helpen vormgeven. Zij hebben een presentatie over onze werkwijze gegeven voor het Supervisory Forum. Een innovative approach concludeerden onze buitenlandse collega's.'

Meer informatie
IAIS