Hoge garanties zijn onverstandig

Nieuwsbericht
Datum 15 mei 2013

Verzekeraars geven ondanks de lage rente garanties tussen de 3 en 4 procent op collectieve pensioencontracten. DNB maant verzekeraars in het onlangs verschenen Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) terughoudend te zijn met het verstrekken van dit soort hoge garanties.

Rendementgaranties

Stevige concurrentie
Door de stevige concurrentie op de markt voor pensioenverzekeringen zijn de garanties die veel verzekeraars bij collectieve pensioenproducten aanbieden maar beperkt meegedaald met de risicovrije rente. Verzekeraars boden vorig jaar gemiddeld een garantie van 3,5 procent, terwijl de lange rente onder de 2 procent is beland. Op individuele levensverzekeringen daalde de afgegeven garantie naar gemiddeld 2 procent.
 
Risico
Als de marktrente lang op dit lage niveau blijft of verder daalt, wordt het lastig de garanties waar te maken. Als gevolg daarvan dreigt het gevaar dat verzekeraars op zoek gaan naar een hoger rendement dan nu op staatsleningen wordt verkregen. Bijvoorbeeld door uit te wijken naar aandelen of naar schuldpapier met een hoger risico.
 
Premiestroom
Verzekeraars lijken in de strijd om de grote pensioencontracten vooral de premiestroom op gang te willen houden om de lopende kosten te kunnen betalen en willen geen marktaandeel verliezen. Wij vinden het belangrijk dat zij de lange termijn hierbij in het oog houden. We roepen verzekeraars op meer aandacht te hebben voor de risico’s en te werken met een scenario waarin de rente op een laag peil blijft. Dat dit niet ondenkbaar is, bewijst Japan. Daar staat de rente al meer dan tien jaar op een laag niveau.
 
Andere landen
Het valt ons ook op dat Nederlandse verzekeraars gemiddeld hogere garanties afgeven dan verzekeraars in landen als Duitsland en Groot-Brittannië. In Duitsland is bij wet vastgelegd dat garanties niet hoger mogen zijn dan 1,75 procent. Britse verzekeraars zoeken het meer in een minimale garantie van 0 tot 1 procent in combinatie met een winstdeling. Als de beleggingsresultaten meevallen door bijvoorbeeld een rentestijging profiteert de klant daar ook van.
 
Terughoudend zijn
We raden verzekeraars aan om terughoudend te zijn met het verstrekken van hoge garanties en om in plaats daarvan lagere garanties aan te bieden die in lijn zijn met de huidige lage marktrente. Een alternatief is om andere contractsvormen te introduceren, zoals contracten met minder lange looptijden. Die overeenkomsten zijn eenvoudiger aan te passen aan veranderingen in de marktrente.
 
Meer informatie
Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2013 

> Terug naar de nieuwsbrief