Risicobeheersing van het volmachtkanaal gewenst

Nieuwsbericht
Datum 15 mei 2013
Verzekeraars kunnen derden een volmacht geven om namens hen te opereren. Ze weten echter niet altijd precies welke risico’s ze lopen via gevolmachtigde agenten terwijl deze volmachten vaak wel blindelings worden vertrouwd, zo heeft de praktijk geleerd. Een gezamenlijk onderzoek van DNB en de AFM moet een beter beeld geven van de risicobeheersing van het volmachtkanaal.
 

Elsbeth Tramper (l) en Chetty Elsinga (r)

Drie pijlers
Het DNB-onderzoek heeft drie pijlers: strategie, governance en data. 'We kijken in hoeverre het gebruik van het volmachtkanaal onderdeel is van de strategie', zegt Chetty Elsinga. 'Bij de governance gaat het om de beheersing van het uitbestedingsrisico, bijvoorbeeld welke contracten en polissen worden afgesloten en welke risico’s daarbij worden aangegaan. Bij data onderzoeken we de kwaliteit van de gegevens die de verzekeraar van de gevolmachtigd agent ontvangt.' 
 
Eigen verantwoordelijkheid
Elsinga is samen met Elsbeth Tramper bij DNB verantwoordelijk voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder alle verzekeraars die met volmachten werken. Tramper: 'Door samen te werken, voorkomen we dat verzekeraars moeten meewerken aan twee aparte onderzoeken met deels overlappende vragen. Beide toezichthouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid. DNB kijkt naar de prudentiële risico’s voor de verzekeraar op basis van een self assessment. 'De AFM,' vult Elsinga aan, 'richt zich in dit onderzoek op de toegevoegde waarde van het volmachtkanaal en de invulling van de norm voor passende volmachtbeloning, die sinds 1 januari 2012 van kracht is. We maken elk onze eigen analyse en wisselen data en bevindingen uit.' 
 
Nulmeting
Verzekeraars hadden tot 8 mei de tijd om de vragenlijsten in te vullen. In augustus worden de eerste resultaten gepresenteerd aan de deelnemende verzekeraars. 'Dit is een nulmeting', zegt Tramper. 'Afhankelijk van de bevindingen bepalen we welke actie we ondernemen. Daar kunnen we niet op vooruitlopen. Maar als we het idee hadden dat alles in orde is, zouden we dit onderzoek niet doen.' 
 
Handvatten
Het volmachtonderzoek past binnen de toezichtopdracht van DNB op het gebied van risicobeheersing. De verzekeraars zien de noodzaak van duidelijkere richtlijnen hoe om te gaan met gevolmachtigden. Elsinga: 'De sector heeft aangegeven dat handvatten op dit terrein wenselijk zijn.' 
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief