Het nut van een recoveryplan

Nieuwsbericht
Datum 15 mei 2013

In binnen- en buitenland wordt al geruime tijd gediscussieerd hoe een herhaling van de huidige financiële crisis kan worden voorkomen. Eén van de lessen is dat financiële instellingen niet voldoende waren voorbereid op een ernstige crisissituatie. DNB gaat dit jaar daarom zogeheten recoveryplannen opvragen bij een aantal grote verzekeraars.

Het nut van een recoveryplan

Stabiliteit
De financiële crisis laat zien hoe relevant het is om hoge eisen te stellen aan de stabiliteit van Nederlandse financiële instellingen. En de rol die een gedegen voorbereiding op eventuele toekomstige crisissituaties speelt. Belangrijk onderdeel van die voorbereiding is dat verzekeraars nu al nadenken over maatregelen die zij tijdens een crisis kunnen nemen. 
 
Beter inzichtelijk
We vinden een recoveryplan een effectief toezichtinstrument om de herstelcapaciteit van een instelling beter inzichtelijk te maken en waar nodig te verbeteren. Dat weten we doordat we bij grote en middelgrote banken en pensioenfondsen al recoveryplannen opvragen. In lijn met de praktijk in het toezicht op die sectoren stellen we dat vanaf dit jaar ook bij grote verzekeraars verplicht.

Strategische opties
In een recoveryplan formuleren verzekeraars maatregelen die ze zelf kunnen nemen om in een stresssituatie overeind te blijven. Het plan bevat onder andere maatregelen om het risicoprofiel te verminderen, de solvabiliteit te verbeteren en het beschrijft strategische opties zoals het afstoten van activiteiten. Uitgangspunt voor het plan is om een scenario te beschrijven waarbij de instelling dichtbij een faillissement verkeert. Zowel een faillissement dat zijn oorsprong heeft in de instelling zelf als juist sectorbreed. Met een recoveryplan zijn instellingen beter voorbereid op een crisis en wordt de kans op faillissement verkleind.
 
Slagingskansen
Instellingen krijgen op deze manier goed zicht op de slagingskansen van mogelijke herstelmaatregelen in een crisis. En kijken kritischer naar processen en activiteiten die de herstelcapaciteit van de instelling in de weg kunnen staan. De betrokken verzekeraars zijn inmiddels aan de slag. Het project wordt begin 2014 afgerond. 

> Terug naar de nieuwsbrief