Verzekeraars zetten stappen richting Regeling beheerst beloningsbeleid

Nieuwsbericht
Datum 15 mei 2013

Verzekeraars hebben hun beloningsbeleid aangepast in lijn met de Regeling beheerst beloningsbeleid. Maar er is nog werk aan de winkel, zo oordeelt DNB.

Stappen richting beheerst beloningsbeleid

Sinds 1 januari 2011 geldt de Regeling beheerst beloningsbeleid voor banken en verzekeraars. Deze Regeling omvat regels voor de beheersing van de risico’s van variabele beloningen. DNB houdt toezicht op de naleving van deze Regeling. In de tweede helft van 2012 hebben we bij een zevental grote banken en verzekeraars onderzocht in hoeverre hun beloningsbeleid voldoet aan de Regeling. 
 
Onderzoeksresultaten
We constateren dat de onderzochte verzekeraars en banken vooruitgang hebben geboekt, maar er is nog een weg te gaan. Zo zijn er nog altijd individuele beloningen die niet voldoen aan het principe van een beheerst beloningsbeleid; ook de onderzochte instellingen onderkennen dat. Duidelijk is dat de mindset binnen de sector in een jaar tijd zichtbaar is veranderd. Instellingen willen zich committeren aan de regels en zien in dat het toestaan van perverse prikkels niet meer van deze tijd is. 
 
Knelpunten
Bij elke onderzochte instelling hebben we één of meerdere tekortkomingen geconstateerd. Verbeteringen zijn nodig in de risicocorrectie bij performancemanagement én de controlesystemen voor een beheerste administratie. Ook de wijze waarop instellingen hun beloningsbeleid openbaar maken, voldoet niet altijd aan de Regeling. Zo zijn de cijfers over beloningen vaak niet specifiek genoeg, waardoor instellingen er niet in slagen om de beoogde transparantie te bieden.
 
Verwachtingen
De instellingen zijn nu zelf aan zet: zowel alle verzekeraars als alle banken. Iedere instelling moet blijvend aandacht besteden aan een adequate werking van haar beloningsbeleid. Wij zien hier ook een belangrijke taak weggelegd voor de interne auditdienst. Deze moet periodiek het geïmplementeerde beloningsbeleid onderzoeken. We verwachten dat alle instellingen aan de hand van deze onderzoeken hun eigen beloningsbeleid monitoren, bijstellen en waarborgen - naar de letter en geest van de Regeling beheerst beloningsbeleid.
 
Aanpassing regeling
Dit jaar worden de wettelijke regels en principes verder aangevuld en aangepast, op zowel nationaal als internationaal niveau. DNB zal nadere guidance opstellen en de Regeling beheerst beloningsbeleid aanpassen op basis van zowel de eigen beleidsevaluatie van de Regeling als de ontwikkelingen in de (inter)nationale wet- en regelgeving. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we dit bekend maken.
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief