Betere identificatie van opties en garanties nodig

Nieuwsbericht
Datum 6 mei 2014

DNB heeft bij vijf levensverzekeraars onderzoek gedaan naar opties en garanties die zijn ingebed in de verzekeringsportefeuille. Dit zijn bijvoorbeeld rendementsgaranties die verzekeraars geven bij vermogensopbouwproducten. Uit het onderzoek komt naar voren dat verzekeraars veel aandacht hebben voor de waardering van opties en garanties in de portefeuille, maar dat ze niet altijd helder hebben wat er precies aan opties en garanties in de portefeuille zit.

DNB vindt een correcte, volledige en controleerbare identificatie van de opties en garanties ingebed in de verzekeringsportefeuille belangrijk. Niet-geïdentificeerde opties en garanties kunnen namelijk een sluipend risico zijn: opties en garanties kunnen jarenlang niets waard zijn en dus uit zicht raken. Bij plotseling wijzigende marktomstandigheden kan de waarde snel stijgen waardoor de solvabiliteitspositie van de verzekeraar in gevaar kan komen, zoals eind vorige eeuw bij een aantal verzekeraars in andere landen is gebeurd.   

Sommige verzekeraars hebben deze identificatie nog niet, of niet expliciet, gemaakt. Als die al is gemaakt dan is die niet meegenomen in de controles rond het jaarwerk. DNB verwacht dat verzekeraars een correcte en volledige identificatie maken die gecontroleerd is. Goed inzicht in de opties en garanties in de verzekeringsportefeuille vormt namelijk de basis van goed risicomanagement rond deze opties en garanties. Als deze basis niet is gelegd kan er ook geen sprake zijn van goed risicomanagement.  

Niet alleen de stap van identificatie is belangrijk, maar ook de stap van waarderingen van opties en garanties. DNB heeft verzekeraars hierover geïnformeerd in de Nieuwsbrief verzekeren van juli 2013. Het bleek dat niet in alle gevallen de keuze van methodieken en modellen goed aansloot bij de opties en garanties. De gevoeligheid van die waarde voor markt- en verzekeringstechnische risico’s is belangrijke input voor de risicomitigatie door hedging. Een goede analyse van de hedge-performance levert waardevolle informatie op over de kwaliteit van de modellering. Deze informatie neemt DNB mee in de beoordeling van de wijze waarop een verzekeraar omgaat met opties en garanties. 

> Terug naar de Nieuwsbrief