Internationale verzekeraars en toezichthouders bij elkaar in Amsterdam

Nieuwsbericht
Datum 6 mei 2014

Op 23 en 24 oktober organiseert DNB namens de wereldwijde koepelorganisatie van toezichthouders IAIS (International Association of Insurance Supervisors) de jaarlijkse conferentie voor toezichthouders en verzekeraars.  Een interview met Petra Hielkema (DNB) die verantwoordelijk is voor de organisatie van de conferentie in het Okura hotel in Amsterdam.

IAIS logo

Kun je iets meer vertellen over het thema?
‘Het thema dit jaar is Enhancing policyholder protection and financial stability through governance and risk management. We zijn blij met het thema, omdat governance en risicomanagement belangrijke pijlers zijn in ons toezicht. Nederland heeft dus expertise op dit terrein.’ 

Wat maakt deze conferentie bijzonder?
‘De conferentie biedt deelnemers een unieke kans om de dialoog aan te gaan met collega’s uit de hele wereld. De IAIS is een internationale organisatie met leden uit ongeveer 140 landen, die ieder jaar een gastland kiest voor haar conferentie. Elk jaar op een ander continent. Voorgaande conferenties telden meer dan 500 deelnemers, waaronder verzekeraars, toezichthouders, consultants en medewerkers van de ministeries. Het is dus een relatief kleine groep, maar wel een groep met een grote impact op het internationale verzekeringstoezicht.’ 

Waarom is het internationale aspect zo belangrijk?
‘In Europees verband bereidt de verzekeringswereld zich voor op Solvency II. Dan zou je bijna vergeten dat de komende jaren ook op het wereldtoneel veel te gebeuren staat. Zo wordt bijvoorbeeld in IAIS-verband gewerkt aan een wereldwijde kapitaaleis voor verzekeraars. Het toezicht wordt internationaler en voor Nederland met haar relatief grote verzekeringssector is het belangrijk om goed aangesloten te blijven bij deze ontwikkelingen.’

‘De IAIS-conferentie biedt Nederlandse verzekeraars dus een uitgelezen kans om vlakbij huis te horen wat er speelt in de wereld en daarover in gesprek te gaan met andere verzekeraars en  toezichthouders.’ 

Meer informatie over de  IAIS-conferentie en het programma vindt u op www.IAIS2014.org. U kunt zich hier inschrijven.  

> Terug naar de Nieuwsbrief