Minimumbedragen garantiefonds aangepast

Nieuwsbericht
Datum 6 mei 2014

De minimumbedragen van het garantiefonds van verzekeraars worden regelmatig verhoogd. Zo groeien deze bedragen mee met de inflatie. Onlangs zijn de minimumbedragen van  het garantiefonds voor herverzekeraars  aangepast.

De periodieke verhoging vloeit voort uit Europese kerncijfers. DNB heeft begin maart 2014 in de Staatscourant de mededeling gepubliceerd waarin deze regels zijn uitgewerkt en toegelicht. In 2011 zijn de minimumbedragen voor het laatst verhoogd om de inflatie bij te benen.  

Verhoging
Jaarlijks wordt op verschillende peildata bepaald of de prijzen cumulatief met vijf procent of meer zijn gestegen. Zodra dat het geval is, worden de minimumbedragen voor het garantiefonds van verzekeraars aangepast. De minimumbedragen verschillen per type verzekeraar. Op de peildata in 2013 bleek dat alleen de minimumbedragen voor herverzekeraars moeten worden verhoogd. De minimumbedragen voor levens- en schadeverzekeraars blijven ongewijzigd.  

Kleine verzekeraars
Een beperkt aantal kleine herverzekeraars merkt iets van deze verhoging als hun beschikbare reserves op of net boven het huidige minimum zitten. Grotere herverzekeraars moeten sowieso meer geld reserveren om te voldoen aan de voorschriften voor de vereiste solvabiliteit.  

Minimale buffers
Het garantiefonds is het bedrag dat een verzekeraar in kas moeten hebben als minimale buffer. De hoogte van deze buffer wordt in eerste instantie afgeleid van de vereiste solvabiliteit. Het garantiefonds is een derde van de vereiste solvabiliteit. Als bijvoorbeeld de vereiste solvabiliteit 15 miljoen euro is, dan is de verzekeraar verplicht een garantiefonds van vijf miljoen euro aan te houden.
 

Risicogerelateerde bedragen
Naast deze bedragen die zijn afgeleid van de vereiste solvabiliteit, gelden verhoogde minimumbedragen voor het garantiefonds. Omdat steeds met stappen van 100.000 euro wordt gewerkt, is de verhoging niet precies vijf procent. De hoogte van de minimumbedragen voor herverzekeraars loopt van 1,8 tot 3,6 miljoen euro (dit was: 1,7 miljoen tot 3,4 miljoen).
 

Aanvullen voor jaareinde
Herverzekeraars hebben tot eind van het jaar de tijd om hun reserves aan te vullen. Uit de cijfers over 2014 die DNB begin 2015 ontvangt, moet blijken dat het garantiefonds de vereiste omvang heeft. In individuele gevallen kan DNB al eerder een herverzekeraar vragen hoe die verwacht het garantiefonds aan te vullen.
 

> Terug naar de Nieuwsbrief