EIOPA-stresstest van start

Nieuwsbericht
Datum 6 mei 2014

Op 30 april jl. is de EIOPA-stresstest 2014 van start gegaan. De grootste verzekeraars moeten uiterlijk op 11 juli 2014 de rapportage indienen bij de nationale toezichthouders. Dit is drie weken later dan in de oorspronkelijke planning. EIOPA heeft tot dit uitstel besloten naar aanleiding van de ontvangen reacties van verzekeraars uit het consultatieproces.

De EIOPA-stresstest is tweeledig en biedt inzicht in de financiële stabiliteit van de Europese verzekeringssector. In het eerste onderdeel (de corestresstest module) wordt het effect van een aantal markt- en verzekeringstechnische stressscenario’s gemeten. Dit onderdeel wordt ingevuld door verzekeringsgroepen. Het tweede onderdeel (de low yield satellite module) meet het effect van lage rentes en wordt ingevuld door solo-entiteiten. In Nederland doen de grootste verzekeringsgroepen en de grootste levensverzekeraars mee aan respectievelijk de core stresstest en lage-rente-uitvraag. 

De stresstest heeft betrekking op het boekjaar 2013 en is gebaseerd op de meest recente Solvency II technische specificaties (deze zijn gelijk aan de specificaties voor de Preparatory Phase)

EIOPA zal naar verwachting in november 2014 komen met de rapportage over de uitkomsten van de stresstest. Meer informatie kunt u vinden op de website van EIOPA

> Terug naar de Nieuwsbrief