Eigen stresstesten nuttig instrument

Nieuwsbericht
Datum 14 november 2011

Stresstesten die verzekeraars zelf ontwerpen en uitvoeren, worden een verplicht onderdeel van Solvency II. Die testen bieden veel inzicht in de impact van sombere scenario’s. Wij vinden het als DNB daarom verstandig als verzekeraars al voor de invoering van het nieuwe toezichtsraamwerk ervaring opdoen met dit instrument.

Stresstesten

Eigen stresstesten zijn ook een goede aanvulling op de algemene Europese stresstesten. Dit jaar onderwierp EIOPA, de Europese toezichtsautoriteit voor verzekeraars, de grote verzekeringsinstellingen aan een stresstest. Gekeken werd of een verzekeraar voldoende buffers heeft in een worstcasescenario waarin de economie krimpt, aandelenkoersen dalen, de rente laag is en het aantal claims stijgt.

Uit de deze zomer gepubliceerde resultaten blijkt dat de grote Europese verzekeraars dit lastige scenario goed doorstonden. Wij pleiten ervoor dat verzekeraars naast deze Europese test, die waarschijnlijk jaarlijks zal worden uitgevoerd, nu al zelf stresstesten ontwikkelen. De verzekeraar weet immers zelf het beste onder welke omstandigheden de onderneming het zwaar te verduren krijgt. Met een eigen test kan een verzekeraar inzicht krijgen in kwetsbaarheden en waar nodig maatregelen nemen om die te verminderen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het management. DNB schrijft niet voor welke scenario’s verzekeraars bij instellingsspecifieke stresstesten moeten doorrekenen.

De zelf ontwikkelde stresstesten zijn ook een uitstekende manier om te onderzoeken hoe voorgenomen strategische beslissingen impact hebben op het risicoprofiel en de daaraan gekoppelde kapitaalseisen van de onderneming zelf. Naast de eigen stresstesten en interne kapitaalseisen zullen ondernemingen onder Solvency II ook aan kapitaalseisen moeten voldoen, die door de wet zijn verordonneerd. Solvency II schrijft hierbij voor hoe men de hoeveelheid kapitaal moet berekenen die een verzekeraar achter de hand moet houden in relatie tot de risico’s van bepaalde vermogenscomponenten. Bij die risicogebaseerde buffers wordt uitgegaan van standaardschokken. Scenario’s met zwaardere schokken of een andere combinatie van tegenslagen, kunnen dan juist met een eigen stresstest worden doorgerekend.

Meer informatie
Persbericht resultaten Europese stresstesten
Thema’s DNB Toezicht 2011: Strategie, gedrag en beter risicomanagement