Nieuwsbrief Verzekeren november 2011 - 4 Focus op winstgevendheid

Nieuwsbericht
Datum 14 november 2011

Zowel de kapitaalspositie als de levensvatbaarheid van levensverzekeraars wordt aangetast als bij de verkoop van nieuwe polissen alleen maar oog is voor het boeken van omzet en de winstgevendheid wordt vergeten. In een onderzoek dat DNB dit jaar verrichtte, stuitte toezichthouder en projectleider Dominique Dijkhuis op (te) scherpe tarieven. 'Te vaak worden nieuwe polissen verkocht op grond van aannames die niet op marktprijzen zijn gebaseerd. De risico's van een dergelijke strategie brengen we nu onder de aandacht.

Dominique Dijkhuis

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
'We weten allemaal dat er krimp is in de sector. De rendementen op beleggingen zijn laag en volatiel, er is behoorlijke concurrentie van banksparen en daarnaast lijden de verzekeraars onder de reputatieschade die is opgelopen rond met name beleggingsverzekeringen. Die ontwikkelingen zetten de bedrijfsmodellen en de strategie van verzekeraars onder druk. Daarnaast heeft Solvency II mogelijk gevolgen voor de winstgevendheid van producten.'

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
'Zoals gezegd: omzet blijkt erg belangrijk te zijn in de prijsstelling van nieuwe producten. Er wordt minder gekeken naar kosten en winstgevendheid. Wij constateren ook dat de rapportages over de winstgevendheid op uiteenlopende manier plaatsvinden en soms weinig inzichtelijk zijn. Na het onderzoek hebben we daarom voor die rapportages een Good Practice opgesteld.'

Welke veranderingen zijn noodzakelijk?
'Het belangrijkste is nu dat verzekeraars zich bewust worden van de situatie. Bijvoorbeeld: je kunt geen dertigjarige garantieproducten verkopen met een rendement van 3,5 procent, als de dertigjarige marktrente nu 3 procent is. Dat is geen levensvatbaar verdienmodel. Wij willen stimuleren dat verzekeraars alternatieven ontwikkelen.'

De verzekeraar die hiermee nu aan de slag gaat, waar kan die het beste beginnen?
'Het beste startpunt is het verankeren van marktconsistente grondslagen in het interne beleid, zowel met het oog op de genoemde risico's als met het oog op Solvency II. Daarnaast moeten verzekeraars innovatief zijn in het ontwikkelen van nieuwe producten die zowel voor de klant als de verzekeraar toegevoegde waarde bieden.'

Meer informatie
Good Practice - risicobeheer en premievaststelling levensverzekeringen
Thema’s DNB Toezicht 2011: Strategie, gedrag en beter risicomanagement