Good practice toereikendheidstoets beschikbaar

Nieuwsbericht
Datum 14 november 2011

Beter inzicht in de aangegane verplichtingen voor zowel de verzekeraar als DNB: dat is het doel van de zogeheten Good Practice die DNB heeft opgesteld voor de toereikendheidstoets. De leidraad stelt verzekeraars ook in staat beter te laten zien dat ze adequate voorzieningen hebben getroffen. 'Met deze bundeling van goede praktijken geven we aan wat onze verwachtingen zijn van de uitvoering van deze toets en van de rapportage daarover', zegt Joyce Doezie, projectleider voor het toezichtthema Kwaliteit technische voorzieningen.

Joyce Doezie

DNB verwacht dat de Good Practice ook leidt tot kwaliteitsverbeteringen in het toezicht. 'We hebben de rapportages over de toereikendheidstoetsen over 2010 onderzocht en daaruit bleek dat de toelichtingen bij de onderbouwing van de toetsen sterk uiteen liepen', aldus Doezie. 'Soms waren ze zeer gedetailleerd, soms waren ze onvoldoende om de kwaliteit van de uitvoering van de toets goed te kunnen beoordelen. Daar zien wij dus mogelijkheden voor verbetering.'

Aan de hand van de leidraad kunnen de toets en de rapportage daarover naar een hoger niveau worden getild. Zowel verzekeraar als toezichthouder zullen daar de vruchten van plukken, volgens Doezie. 'De kwaliteit van de aangeleverde informatie over de toetsen bepaalt of wij ons een beeld kunnen vormen van de branche en kunnen zien waar de problemen liggen en waar niet. Op grond van meer hoogwaardige informatie zijn we beter in staat te beoordelen of individuele verzekeraars er ten opzichte van hun branchegenoten beter of slechter voor staan. Dat wordt door de individuele verzekeraar op prijs gesteld.'

In vervolg op deze Good Practice is DNB inmiddels bij een vijftal verzekeraars begonnen met een aanvullend, diepgaander onderzoek. Onderwerp is het hele proces rondom de toereikendheidstoets, waarbij extra aandacht zal zijn voor de aannames die worden gebruikt om de verwachtingswaarde van de verplichtingen vast te stellen. Doezie: 'De resultaten van deze studie gebruiken we bij de volgende stap in dit proces van kwaliteitsverbetering.'

Meer informatie
Q&A: Good practice toereikendheidstoets levensverzekeraars
Thema’s DNB Toezicht 2011: Strategie, gedrag en beter risicomanagement