Congres over mondiaal verzekeringstoezicht in Amsterdam

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2012

Met enige trots melden wij dat DNB het jaarlijkse congres van de Internationale Associatie van Verzekeringstoezichthouders (IAIS) in oktober 2014 in Amsterdam organiseert. DNB, die dan tweehonderd jaar bestaat, is namens Europa gastheer van dit prestigieuze congres waar toezichthouders en verzekeraars uit de hele wereld bijeenkomen. Wij vragen de sector hieraan een bijdrage te leveren.

Wereldwijd congres in Amstedam

Internationaal platform
De in 1994 opgerichte IAIS is het internationale platform voor toezichthouders op verzekeraars. Binnen de IAIS wisselen ze kennis en ervaring uit. In totaal zijn er toezichthouders uit 140 landen aangesloten. Samen houden zij toezicht op 97 procent van de wereldmarkt. Behalve toezichthouders zijn ook 'observers' lid van de IAIS: belanghebbenden zoals (her)verzekeraars, financiële instituten en koepelorganisaties. Het Verbond van Verzekeraars is IAIS-observer.
 
Verbeterd toezicht
De IAIS heeft als doel het verbeteren van het toezicht wereldwijd. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de Insurance Core Principles. Deze door de IAIS vastgestelde toezichtsprincipes zijn nog niet bindend, maar worden in toenemende mate als basis voor goed toezicht gezien door instanties als het IMF en de Financial Stability Board. De IAIS is tevens bezig met de ontwikkeling van het Common Framework voor het toezicht op verzekeraars die grensoverschrijdende activiteiten hebben. Dit draagt bij aan het ontstaan van een werkend level playing field.
 
De congresweek
Het IAIS-congres duurt een week en wordt om beurten in Amerika, Azië en Europa gehouden. Op het congres in Washington dit jaar waren zeshonderd deelnemers. Onder de sprekers Karel van Hulle, die bij de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de invoering van Solvency II, en Gabriel Bernardino, voorzitter van de Europese toezichthouder EIOPA. Ook verschillende leiders van grote internationale verzekeraars gaven acte de présence. In 2013 is het congres in Taipeh.
 
Openbaar deel
Het IAIS-congres dat DNB organiseert, kent een openbaar deel. Daar kunnen verzekeraars aan deelnemen als toehoorder of als spreker. Het thema voor het congres is nog niet bekend, maar zal aansluiten op de ontwikkelingen in het Europese verzekeringstoezicht. We betrekken de sector bij de organisatie van het congres en doen bij deze een oproep om mee te denken.
 
Meer informatie