Maak kennis met toezichthouder Rogier Derksen

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2012

Een paar jaar werken bij de ECB kan tot boeiende inzichten leiden. Rogier Derksen, toezichthouder Internationale verzekeringsgroepen, ervoer dit tijdens zijn verblijf in Frankfurt tussen 2010 en medio 2012. 'Goede communicatie en samenwerking met andere landen leiden tot betere oplossingen.'

Rogier Derksen

ESRB
Derksen trad in 2010 in dienst van de European Systemic Risk Board (ESRB). Deze instelling werd in dat jaar naast de Europese toezichthouders EBA, ESMA en EIOPA opgericht om over de sectoren heen te kijken naar risico’s die het financiële systeem kunnen ontwrichten. Derksen: 'Vier keer per jaar komen alle toezichthouders, centrale bankiers en regelgevers uit Europa bij elkaar om over ontwikkelingen in het financiële systeem te overleggen en waar nodig beslissingen te nemen om risico’s te verminderen.' Zelf werkte Derksen op het stafbureau van de ESRB dat is ondergebracht bij de ECB.
 
Communicatie
Derksen vindt het een goede zaak dat alle betrokkenen regelmatig met elkaar praten. 'Voor de kredietcrisis was er weinig communicatie tussen Europese landen, waardoor elk land voor zich de problemen probeerde op te lossen. Nu zie je dat een gezamenlijke aanpak voordelen heeft. Landen staan meer open voor elkaar.'
 
Collega’s
Ook in zijn directe werkomgeving ervoer Derksen de positieve invloed van het contact met andere culturen. 'Mijn kamergenoot was een Fin en in de kamer naast ons werkten een Portugese en een Griekse. De manier van denken en hoe je in het dagelijks leven staat, kunnen totaal verschillend zijn. Maar als je goed luistert, begrijp je beter de achtergrond van andermans situatie. Dit neemt niet weg dat je wel goed je eigen standpunten naar voren moet brengen en moet verdedigen.'
 
Belangen
In zijn huidige werk als toezichthouder Internationale verzekeringsgroepen gebruikt Derksen zijn Frankfurt-ervaringen. 'Ik heb nu te maken met toezichthouders in andere landen en continenten, met de Europese Commissie en met de Nederlandse maatschappij. Er zijn soms tegengestelde belangen. Een open dialoog helpt om tegenstellingen te overbruggen.'