De visie van de nieuwe divisiedirecteur

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2012

Thijs van Woerden is sinds 1 oktober divisiedirecteur Toezicht verzekeraars. Hij verwacht dat de sector de huidige problemen rond winstgevendheid de baas zal worden. 'Overleg over nieuwe bedrijfsmodellen staat nadrukkelijk op de agenda', aldus Van Woerden.

Thijs van Woerden

Kijkje in de keuken
Econoom Van Woerden (41) begon zijn carrière bij Accenture. 'Tijdens de zeven jaar bij dat adviesbureau kwam ik veel over de vloer bij financiële instellingen. Zo kreeg ik een kijkje in de keuken bij banken en verzekeraars.' In 2005 stapte Van Woerden over naar de divisie Betalingsverkeer bij DNB. Al snel schoof hij door naar de divisie Toezicht beleid waar hij onder meer betrokken was bij het dossier beleggingsverzekeringen, bij Solvency II en de Ultimate Forward Rate (UFR), die deze zomer is ingevoerd.

Dagelijkse praktijk
'Beleid en toezicht op individuele instellingen vullen elkaar goed aan', zegt Van Woerden. 'Bij beleid staan nieuwe regels voor verzekeraars centraal. Zoals Solvency II, waar bestuurders zich op voorbereiden. Bij toezicht draait het om de dagelijkse praktijk, waarbij steeds wordt gekeken aan welke risico’s een verzekeraar is blootgesteld. Bij zorgverzekeraars is de politieke dimensie een factor van belang waarmee we bij de invulling van ons toezicht rekening houden.'

Kritisch
'Verzekeraars moeten zichzelf opnieuw uitvinden', stelt Van Woerden, die merkt dat verzekeraars kritisch naar zichzelf kijken. 'Ook wij als toezichthouder gaan mee in de veranderingen. Zo focussen we ons bij de kleine en middelgrote verzekeraars op de gemeenschappelijk gesignaleerde risico's. Bijvoorbeeld op het ontbreken van een goed kapitaalbeleid. Bij grote verzekeraars richten we ons op de risico's met de meeste impact. Denk aan de invloed van lage rente op de financiële positie van levensverzekeraars en de houdbaarheid van de huidige bedrijfsmodellen', aldus Van Woerden.
 
Passende oplossingen

Het huidige kille klimaat voor verzekeraars is volgens Van Woerden een goede reden om te zorgen voor voldoende vet op de botten. 'We raden verzekeraars aan zuinig om te gaan met kapitaal', zegt Van Woerden, die de indruk heeft dat er voldoende kansen zijn waarop verzekeraars kunnen inspelen. 'Denk bijvoorbeeld aan de toename van de levensverwachting. Mensen willen zekerheid en verzekeraars kunnen daar de passende oplossingen bij ontwikkelen.'