Financiën consulteert Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium

Nieuwsbericht
Datum 12 november 2013

Op 18 oktober 2013 heeft het ministerie van Financiën de Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft ter consultatie aangeboden. De consultatie sluit op 21 november. De Regeling treedt op 1 januari 2014 in werking.

Dijk

De Regeling vloeit voort uit de eerder dit jaar aangekondigde wijzigingen in het Besluit prudentiële regels Wft. Eén van de wijzigingen betreft het theoretisch solvabiliteitscriterium. Dit criterium dient te waarborgen dat grote en middelgrote levensverzekeraars ook na realisatie van een aantal scenarioanalyses nog steeds voldoen aan de vereiste solvabiliteitsmarge. De scenarioanalyses aan de hand waarvan het solvabiliteitscriterium wordt bepaald, zijn door het ministerie van Financiën in de concept ministeriële regeling vastgelegd. 
 
Op weg naar Solvency II
Het ministerie van Financiën en DNB willen niet langer wachten op de invoering van Solvency II. Daarom is besloten nu al maatregelen te nemen voor een meer risicogeoriënteerd en vooruitblikkend toezicht op verzekeraars.
 
De beoogde wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft is een stap in deze richting en stelt DNB beter dan voorheen in staat om effectief toezicht te houden en tijdig en meer risico-georiënteerd te interveniëren indien dat nodig is. De wijzigingen passen binnen het huidige toezichtkader.

> Terug naar de nieuwsbrief