Strategie kleine brandonderlingen is punt van zorg

Nieuwsbericht
Datum 17 oktober 2011

In het kader van het toezichtthema Bedrijfsmodellen en strategie heeft DNB bij kleine brandonderlingen een strategisch plan opgevraagd. De toekomstplannen die deze maatschappijen bij de toezichthouder hebben ingediend, zijn in een aantal gevallen nog niet van voldoende niveau. Onder meer met het oog op Solvency II Basic dringt DNB aan op initiatieven die de professionaliteit van de bedrijfsvoering bij deze kleine verzekeraars ten goede zal komen.

Strategie

Waarom vraagt DNB strategische plannen van brandonderlingen?
Verzekeraars moeten door diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen voldoen aan hogere eisen. DNB heeft hen in 2010 gevraagd een strategisch plan te schrijven, waarin met voldoende argumenten wordt ingegaan op de gekozen strategie van de verzekeraar. En met de nadruk op de onderbouwing van het individuele bestaansrecht.

Slagen de brandonderlingen erin hun bestaansrecht aan te tonen?
De plannen van het merendeel van deze maatschappijen zijn als voldoende beoordeeld. Maar DNB vraagt zich in sommige gevallen wel af in hoeverre deze plannen realistisch zijn. Vooral de grotere onderlingen hebben goed werk afgeleverd: op grond van een heldere analyse kiezen ze een afgebakende richting voor hun toekomst. Ze geven aan op welke klanten ze zich concentreren en hoe ze dat aanpakken. De overige verzekeraars doen er verstandig aan om de ingediende strategische plannen op haalbaarheid te toetsen.

Wat moeten die verzekeraars nog verbeteren?
Deze verzekeraars trekken vaak geen conclusies uit hun analyses en brengen geen focus aan in hun klant- en productportefeuilles. Door het algemene niveau van de strategische plannen verwacht DNB dat voor deze groep verzekeraars een verdere professionalisering nodig is om te voldoen aan het nieuwe toezichtregime Solvency II Basic.

Meer informatie
Brief met toelichting op de opgevraagde strategische plannen
Thema’s DNB Toezicht 2011: Strategie, gedrag en beter risicomanagement