Geen lage premies Motor WA zonder voorziening

Nieuwsbericht
Datum 17 oktober 2011

Een tiental autoverzekeraars zal zijn strategie moeten herijken. Deze verzekeraars brengen lage WA-premies in rekening zonder daarvoor adequate voorzieningen te treffen. 'Ondertarifering mag de solvabiliteit niet in gevaar brengen', zegt Harold Hendriks, toezichthouder specialist herverzekering. 'In de rapportages over het jaar 2011 moet inzicht gegeven worden in de hoogte van de premietekortvoorziening die is getroffen.'

Autoverzekeraars

Sinds 2008 signaleert DNB een negatieve trend in het technisch resultaat van verzekeraars Motor WA. In pogingen marktaandeel te behouden of uit te breiden, worden niet-kostendekkende premies in rekening gebracht. Onderzoek wijst uit dat het bij twaalf van de 28 getoetste verzekeraars om structureel te lage premies gaat. Twee van hen hebben inmiddels een adequate premietekortvoorziening getroffen. 'Dat is niet voldoende', zegt Hendriks. 'Ook de andere verzekeraars moeten keuzes maken zoals het treffen van een voorziening. De voorziening moet zo hoog zijn dat hij samen met de bruto verdiende premie gelijk is of meer dan de som van de bruto schadelast plus de bedrijfskosten.'

Motor WA-verzekeringen worden vaak aangeboden door verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in meerdere branches. Hendriks: 'Kruissubsidies tussen die activiteiten binnen een juridische entiteit zijn toegestaan, alleen mogen die kruissubsidies niet leiden tot een solvabiliteitstekort.' Daarom moet de toezichthouder inzicht hebben in de wijze waarop kruissubsidiëring wordt toegepast. 'Wij moeten kunnen inschatten hoe lang een verzekeraar een bepaald premiebeleid kan volhouden, zonder het risico te lopen dat hij op een gegeven moment niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.'

‘We zeggen niet dat de premies omhoog moeten’, aldus Hendriks. 'Dat is slechts één optie. Het treffen van een voorziening is een andere, maar je kunt ook denken aan het aanscherpen van het acceptatiebeleid of van de voorwaarden.' Niets doen is echter geen optie. 'Uiteindelijk kan DNB dan verbieden het product nog langer te verkopen.'

Meer informatie
Raad voor de jaarverslaggeving, richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen