Turbulente markt vraagt om alertheid

Nieuwsbericht
Datum 17 oktober 2011

Door de huidige economische ontwikkelingen betaalt een goed functionerend risk management zich dubbel en dwars uit. En om verrassingen te voorkomen, staat DNB in nauw contact met de verzekeraars. 'Dat vraagt om een alerte, open en transparante houding van zowel de verzekeraars als DNB', zegt Erwin Bramer, afdelingshoofd Actuariaat & Risicobeheer.

Erwin Bramer

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht de toezichthouder op de hoogte te stellen zodra ze in de gevarenzone dreigen te komen. Maar DNB wil al voordat het zo ver is, op de hoogte zijn. Zo kunnen in een vroeg stadium preventieve maatregelen genomen worden. 'Sommige bestuurders zijn zich onvoldoende bewust van het belang om de toezichthouder proactief te informeren', zegt Bramer. ’Wij willen niet pas bij de reguliere rapportage worden verrast met al eerder geconstateerde knelpunten. We beseffen dat iedere situatie anders is. En er is een groot verschil tussen natte voeten en het water tot aan de lippen hebben staan. Bestuurders hoeven niet te vrezen voor een overhaaste reactie van DNB. Verzekeraars krijgen de tijd een plan op te stellen. Wij beoordelen dan of dat plan een passende oplossing is.'

Bramer: 'In de praktijk merken we dat sommige bestuurders denken een goede oplossing te hebben gevonden met bijvoorbeeld het aantrekken van kapitaal. Achteraf melden ze ons dan dat ze een lage solvabiliteit hadden. Ook als er wel een oplossing is, moet de verzekeraar dat doorgeven.’ DNB acht de kans aanwezig dat met name levensverzekeraars de komende tijd hun solvabiliteitspositie zien dalen. ‘De financiële markten zijn van slag. De lage lange rente in combinatie met de malaise op de aandelenbeurzen is lastig voor levensverzekeraars. Belangrijk is dan goed zicht te houden op de gevolgen voor de solvabiliteit, niet alleen voor de verzekeraar zelf, maar ook voor DNB.’

Meer informatie
Monetaire en financiële statistieken Nederland
Rentetermijnstructuur