Afscheid van Jos Heuvelman

Nieuwsbericht
Datum 9 oktober 2012

De verbeterde communicatie met verzekeraars is de belangrijkste verandering in het toezicht op de sector, blikt Jos Heuvelman terug als divisiedirecteur Toezicht verzekeraars. Sinds 1 oktober is hij divisiedirecteur Toezicht banken bij DNB. 'We zijn de afgelopen jaren uit onze ivoren toren gekomen en hebben contact met verzekeraars gezocht.'

Jos Heuvelman

Ontspannen gesprek
'Goede communicatie is noodzakelijk als je veranderingen teweeg wilt brengen', zegt Heuvelman. 'Bijvoorbeeld bij de voorbereiding op nieuwe regelgeving als Solvency II, waar we in Nederland heel ver mee zijn. Maar ook om de juiste cultuur en het juiste gedrag bij verzekeraars te creëren, zoals meer oog voor het klantbelang. Dat soort zaken kun je niet alleen van bovenaf opleggen. Daarvoor moet je in gesprek met de sector. Rondetafelbijeenkomsten, seminars, overleg met de koepelorganisatie, een-op-een-gesprekken met verzekeraars, deze online nieuwsbrief… En soms liever een gesprek in een ontspannen sfeer dan direct met de toezichtsagenda op tafel.'

Toekomst
Heuvelman, die drie jaar divisiedirecteur Toezicht verzekeraars is geweest, ziet dat de sector het nog steeds moeilijk heeft door de economische crisis en de nasleep van de affaire met de beleggingsverzekeringen. 'Je kunt moeilijk zeggen dat de sector er fantastisch voor staat. De gouden jaren zijn voorbij, verzekeraars moeten nadenken over de toekomst, over nieuwe verdienmodellen. En dat in een zwaar concurrerende omgeving.'

Duidelijke focus
Heuvelman is vooral tevreden over wat hij als baas van de honderd man sterke divisie heeft bereikt. DNB heeft beter inzicht gekregen in de financiële positie van verzekeraars. Ook al omdat er veel medewerkers uit de sector zijn aangetrokken. En de kwaliteit van bestuurders en commissarissen bij verzekeraars verbetert onder meer door scherpere toetsing. Heuvelman: 'Ons toezicht is strenger geworden. Dat kan, omdat we beter snappen wat er gebeurt bij de verzekeraars. Onze voelhoorns staan continu uit. Als je een nieuwe richting op wilt met het toezicht, moet je met één mond spreken. Je moet een duidelijke focus hebben. Dat is ons goed gelukt, denk ik. De cultuur is ook bij ons veranderd. Er is veel enthousiasme voor de nieuwe aanpak. Toezicht is mensenwerk. Dat moet met lef gebeuren, en met plezier.'  

Nieuwe divisiedirecteur
Thijs van Woerden is de nieuwe divisiedirecteur Toezicht verzekeraars. Komende nieuwsbrief stelt hij zich aan de sector voor.

Meer informatie 
Persbericht 'Thijs van Woerden nieuwe divisiedirecteur Toezicht verzekeraars'