De NZa en DNB versterken elkaar bij bestrijding zorgfraude

Nieuwsbericht
Datum 9 oktober 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en DNB onderzoeken samen hoe zorgverzekeraars fraude aanpakken. 'Intensievere fraudebestrijding is van belang voor het betaalbaar houden van de zorg', zegt Loes de Maat, directeur toezicht en handhaving bij de NZa. 'Verzekeraars kunnen meer fraude opsporen.'

Loes de Maat & Dagmar van Ravenswaay Claasen

Topje van de ijsberg
Hoofd toezicht zorgverzekeraars bij DNB, Dagmar van Ravenswaay Claasen, beaamt dit. 'Al jaren ligt de opgespoorde fraude in de zorg rond de 0,01 procent (7 miljoen euro) van de totale uitgaven. Dit is het topje van de ijsberg.'
De Maat: 'Uit Europees onderzoek blijkt dat gemiddeld tussen de 3 en 12 procent van het zorgbudget opgaat aan fraude. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de fraude hier lager is dan pakweg 3 procent. Verzekeraars moeten nog alerter worden op fraude.'

Complementair
In het toezicht op de fraudecontrole en -beheersing bij zorgverzekeraars slaan DNB en NZa de handen dit jaar ineen. DNB werkt mee aan het jaarlijkse fraudeonderzoek van NZa. Van Ravenswaay Claasen: 'Het toezicht van beide organisaties is complementair. Bij ons valt fraudeonderzoek onder het toezicht op een integere en beheerste bedrijfsvoering. Polishouders moeten erop kunnen vertrouwen dat verzekeraars hun zaken goed op orde hebben. Dat vertrouwen is ook van belang voor de reputatie van de verzekeringssector.'  

Parallellen
Beide toezichthouders verwachten veel van de samenwerking. 'Er zijn parallellen tussen verzekeraars die slecht scoren op de beheersing van IT-risico's en verzekeraars die hun fraudecontrole niet op orde hebben', aldus Van Ravenswaay Claasen. 'Voor verzekeraars is een bijkomend voordeel dat ze niet twee keer dezelfde vragen hoeven te beantwoorden.'

Investeren
De laatste jaren is onvoldoende vooruitgang geboekt bij het opsporen van fraude. Daarom scherpt NZa de regels aan, waaraan verzekeraars moeten voldoen. 'Vanaf begin volgend jaar wordt een beleidsregel Controle van kracht waarin staat hoe verzekeraars op fraude moeten controleren', zegt De Maat. 'Om te voldoen aan die regels, moeten verzekeraars nog flink investeren, onder meer in IT-systemen die data kunnen analyseren.'

Te hoge declaraties
Minstens even belangrijk als het opsporen van fraude is de manier waarop verzekeraars vervolgens omgaan met de verkregen informatie. De Maat is daar duidelijk over: 'Als een ziekenhuis of fysiotherapeut structureel te hoge declaraties indient, is dat voor een verzekeraar een goede reden geen zaken meer te doen of de afspraken aan te scherpen.'

Presentatie resultaten
De resultaten van het gezamenlijke onderzoek presenteert NZa eind van dit jaar aan de zorgverzekeraars. Voor DNB kunnen de onderzoeksresultaten aanleiding vormen om nadere vragen te  stellen. Bijvoorbeeld over aspecten van de governance die een effectieve aanpak van fraude in de weg staan.

Meer informatie