Eerste inzendingen ORSA binnen

Nieuwsbericht
Datum 9 oktober 2012

De ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) is een nieuw en verplicht onderdeel van Solvency II. Dit jaar kunnen verzekeraars op vrijwillige basis een ORSA inleveren, die door DNB integraal wordt beoordeeld. Verzekeraars pakken de ORSA serieus en enthousiast op, zo blijkt uit de eerste inzendingen. Voor wie nog bezig is: de ORSA's moeten eind december binnen zijn.

Computer

Strategie
De ORSA geeft verzekeraars beter inzicht in hun eigen risico en solvabiliteit. In de ORSA onderzoekt een verzekeraar zijn eigen basisstrategie op kwetsbaarheden. Wat gebeurt er als het aantal klanten vermindert, de beurs slecht presteert of de rente verder omlaag gaat? Er wordt drie tot vijf jaar vooruit gekeken. Dat is voor veel verzekeraars een ruimere horizon dan over het algemeen wordt gehanteerd.  

Dialoog
Een ORSA opstellen vergt enkele maanden. Ondanks die forse tijdsinvestering zijn veel verzekeraars ermee aan de slag gegaan. Afgelopen zomer zijn er vier goedbezochte rondetafelbijeenkomsten geweest, waar verzekeraars samen met DNB de dialoog aangingen over hoe een goede ORSA eruit moet zien.  

Vrijheid
Verzekeraars hebben veel vrijheid bij het opstellen van hun ORSA. Er is geen vast stramien voor. De complexiteit en omvang van de verzekeraar zijn medebepalend. DNB beoordeelt de ORSA op volledigheid, diepgang en plausibiliteit. Bij deze vrijwillige proefronde staat niet de uitkomst van de ORSA centraal, maar de wijze waarop de ORSA tot stand komt en hoe deze is ingebed in de organisatie.  

Nuttig
DNB merkt dat verzekeraars veel werk maken van de ORSA. Verzekeraars doen al aan stressscenario's, maar het is voor de meesten nieuw om op zo'n systematische manier de eigen kwetsbaarheden te onderzoeken. Wij denken dat het voor de bedrijven zelf tot verrassende en nuttige inzichten leidt. We verwachten uiteindelijk rond de zeventig ORSA's en we willen de beoordelingen in het eerste kwartaal van 2013 klaar hebben.  

Meer informatie