Maak kennis met toezichthouder Paulus Dijkstra

Nieuwsbericht
Datum 9 oktober 2012

Risicomanagement en ALM zijn in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor financiële instellingen. Toezicht hierop vereist specifieke deskundigheid. Paulus Dijkstra, medewerker bij de afdeling Risk en Asset & Liability Management (RALM), is een van die deskundigen.

Paulus Dijkstra

Onderzoek
Dijkstra werkt vanaf 2005 bij RALM en heeft de afdeling sindsdien zien groeien naar twintig medewerkers. Dijkstra: 'Ook de rol van RALM is veranderd. Waren we eerst vooral een expertisecentrum voor collega’s bij DNB, sinds de kredietcrisis doen we zelf onderzoek.' Zo werd in 2009 een onderzoek naar het beleggings- en risicobeleid van pensioenfondsen gepubliceerd. Op dit moment doet de afdeling een soortgelijke studie onder verzekeraars.  

Complex
'In vergelijking met pensioenfondsen kijken we bij verzekeraars meer naar de verplichtingenstructuur', zegt Dijkstra. 'Dat komt doordat het markt- en renterisico bij de verplichtingen van verzekeraars complexer is dan bij pensioenfondsen.' Dit heeft volgens Dijkstra te maken met verzekeringsproducten met garanties. Die worden met name door levensverzekeraars verkocht. 'De verplichtingen lijken dan sterk op opties op rentes en aandelen. Om de verplichtingen van verzekeraars te kunnen begrijpen, moet je dus verstand hebben van beleggen.' 

Leerschool
Dijkstra legde een goede basis voor deze kennis in eerdere functies bij DNB. Als afgestudeerd algemeen econoom kwam hij terecht op de afdeling Financiële Markten. Als medewerker bij het portefeuillebeheer vastrentende beleggingen hielp hij mee de valutareserves, in de vorm van buitenlandse obligaties, te beheren. 'Ik kwam in deze functie dezelfde onderwerpen tegen als waar ik me nu mee bezighoudt, bijvoorbeeld renterisico. Toen ik op de afdeling RALM ging werken, was het voor mij dan ook een feest van herkenning.'

Goud
Daarnaast was Dijkstra als jonge medewerker, samen met een ervaren collega, enkele jaren verantwoordelijk voor de goudvoorraad van DNB. 'Het ging om het uitlenen van goud aan goudbanken en om het verplaatsen van goud naar bijvoorbeeld Londen of New York. Ook werd er soms goud verkocht. Dit was destijds zeer gevoelig en ik had dan ook strikte zwijgplicht. Overigens heb ik in mijn huidige werk nog steeds regelmatig te maken met geheimhouding. Daar weet ik sinds mijn "goud-tijd" alles van.'