DNB stuurt aan op duidelijkheid tijdpad Solvency II

Nieuwsbericht
Datum 9 oktober 2012

De invoering van Solvency II op 1 januari 2014 is niet zeker. DNB-directielid Joanne Kellermann vindt de onduidelijkheid over de invoeringsdatum vervelend en vooral onwerkbaar. Wat betekent het mogelijke uitstel voor verzekeraars die al veel tijd hebben gestoken in de voorbereidingen op het Europese toezichtskader?

Cartoon klok

Voor alle partijen lastig
De Europese toezichthouders, verenigd in de EIOPA, hebben eind vorige maand gesproken over de haalbaarheid van de geplande invoeringsdatum van Solvency II. 'Onzekerheid over de invoeringsdatum is voor alle betrokken partijen heel lastig. De verzekeraars en wij hebben met elkaar veel tijd gestoken in het tijdig voldoen aan de nieuwe regels', zegt Kellermann, bij DNB verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen.

De oorzaak
De oorzaak van de onzekerheid is dat de onderhandelingen in Brussel over de mitigering van de regels nog niet zijn afgerond. Kellermann: 'De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad willen voor ze de regels vaststellen, eerst de resultaten van een Long Term Guarantee Impact Assessment afwachten. In deze studie worden de gevolgen van de nieuwe regels doorgerekend in diverse scenario's. EIOPA is al vergevorderd met de voorbereidingen voor de impactstudie en wacht op groen licht van de onderhandelende partijen.'

Wat gaat EIOPA nu doen?
Kellermann: 'Bij EIOPA heb ik het voorstel gedaan een brief naar Brussel te sturen en te vragen om duidelijkheid over de volgende stappen. Dat voorstel is overgenomen. Zodra we meer weten, informeren we de verzekeraars.'

Niet achterover leunen
'Gelukkig zijn de inspanningen van verzekeraars om zich voor te bereiden niet voor niets geweest. Eventueel uitstel is geen reden om rustig achterover te gaan leunen. Het Solvency II-raamwerk bevat zo veel positieve elementen waaronder de invulling van ontbrekende schakels in het huidige verzekeringstoezicht. Invoeren blijft noodzakelijk. Dat onderdelen van Solvency II moeten worden ingevoerd – desnoods in stappen -, is helder', aldus Kellermann.

Meer informatie
Klik hier voor meer actuele informatie omtrent Solvency II