Pak risico’s herverzekeringspanel proactief aan

Nieuwsbericht
Datum 8 oktober 2013

Veel verzekeraars brengen hun verzekeringstechnische risico’s deels onder bij herverzekeraars. Vaak via contracten met herverzekeringspanels. Daarbij is elk van de deelnemende herverzekeraars aansprakelijk voor zijn afzonderlijk contractaandeel. Maar ook de herverzekeringspanels zijn niet zonder risico’s, stelt Harold Hendriks, Toezichthouder Specialist Herverzekering. 'Verzekeraars moeten zich hiervan bewust zijn en actie ondernemen.'

Harold Hendriks

Concentratierisico
Een belangrijk risico van herverzekerings-panels is wanneer de risico’s van een contract te veel bij één deelnemende partij liggen, het zogeheten concentratierisico. Vooral kleinere schadeverzekeraars komen dit tegen, signaleert Hendriks. 'Ze hebben vaak onvoldoende volume om zaken te doen met meerdere herverzekeraars.' 
 
Insolventie
Daarnaast is ook het kredietrisico relevant, geeft Hendriks aan. 'Dit risico ontstaat wanneer een herverzekeraar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hoewel de kans op insolventie niet groot is, moeten verzekeraars er toch rekening mee houden dat het een keer mis kan gaan met een herverzekeraar.' 
 
Achtergesteld
Een extra risico kan zich voordoen wanneer een zogeheten hybride verzekeraar deel uitmaakt van het herverzekeringspanel. Een hybride verzekeraar is een gewone verzekeraar die ook aan inkomende herverzekering doet. Hendriks wijst erop dat bij een faillissement van de hybride verzekeraar de herverzekeringsaanspraken achtergesteld zijn ten opzichte van de aanspraken van de gewone polishouders.
 
Exposure
De risico’s voor een verzekeraar worden volgens Hendriks manifest wanneer de exposure, het bedrag dat bij een herverzekeraar uitstaat, groter is dan het solvabiliteitsoverschot van de verzekeraar. 'We gaan als DNB dan met de verzekeraar in gesprek om het concentratie- en kredietrisico bij de herverzekeraars te mitigeren, dus terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.' 
 
Good practice
Verzekeraars kunnen de exposure bij een herverzekeraar verminderen door onder meer het herverzekeringspanel uit te breiden of door het vragen van zekerheden, licht Hendriks toe. 'Daarnaast is het verbeteren van de eigen solvabiliteit uiteraard ook een mogelijkheid.' Hendriks benadrukt dat verzekeraars het mitigeren van hun herverzekeringsrisico’s proactief moeten oppakken. 'Op die manier blijven de risico’s beheersbaar. DNB heeft over dit onderwerp een good practice opgesteld. Deze wordt binnenkort ter consultatie aangeboden.' 

> Terug naar de nieuwsbrief