Kort Nieuws

Nieuwsbericht
Datum 8 oktober 2013

Deze keer aandacht voor: 1) Normenkader intragroepposities is gepubliceerd. 2) Deadline aangepast kapitaalbeleid nadert.

NORMENKADER INTRAGROEPPOSITIES IS GEPUBLICEERD
Het normenkader voor transacties binnen verzekeringsgroepen staat nu op onze website Open Boek Toezicht. Het normenkader is een nadere uitleg van bestaande wet- en regelgeving, en geeft inzicht in de wijze waarop DNB intragroepposities beoordeelt. Verzekeraars kunnen met het normenkader controleren of vorderingen binnen de groep conform de wet- en regelgeving zijn.
 
Meer informatie

DEADLINE AANGEPAST KAPITAALBELEID NADERT
Dit voorjaar heeft DNB een uitvraag gedaan naar het kapitaalbeleid van ongeveer 170 middelgrote en kleine verzekeraars. Uit de tussentijdse beoordeling bleek dat vrijwel alle verzekeraars nog aan de slag moesten om hun kapitaalbeleid te verbeteren. De aangepaste versie van het kapitaalbeleid moet vóór 1 december 2013 zijn ingeleverd. Is het kapitaalbeleid dan niet op orde, dan kan DNB handhavende maatregelen treffen, bijvoorbeeld door het geven van een aanwijzing. 
 
Meer informatie
Nieuwsbrief augustus: Eerste uitkomsten themaonderzoek Kapitaalbeleid 
  
> Terug naar de nieuwsbrief