Provisieverbod goed geland

Nieuwsbericht
Datum 8 oktober 2013

Gekeken vanuit de bedrijfsvoering, solvabiliteit en strategie zijn verzekeraars over het algemeen voldoende ingespeeld op het provisieverbod. Deze conclusie trekt DNB na een verkennend onderzoek bij een aantal verzekeraars naar de impact van het provisieverbod.

Evert van der Weide

Gevolgen voor de relatie
Sinds begin dit jaar mogen verzekeraars geen provisie meer betalen aan intermediairs bij complexe financiële producten. 'Deze maatregel heeft grote gevolgen voor de relatie tussen intermediairs en verzekeraars', zegt projectleider Evert van der Weide. 'Dit was voor ons aanleiding om de impact van het verbod te bekijken. Daarbij is gekozen voor gesprekken met verzekeraars en koepelorganisaties.' 
 
Gedragstoezicht
Het provisieverbod heeft vele raakvlakken met het gedragstoezicht van de AFM. 'We hebben daarom bij dit verkennend onderzoek samen met de AFM opgetrokken', aldus Van der Weide. Voor de AFM is het echter nu nog te vroeg om conclusies te trekken omdat de relatie tussen verzekeraars en tussenpersonen in de gewijzigde omstandigheden nog in ontwikkeling is.
 
Bedrijfsvoering
Bij het onderzoek is aandacht besteed aan de gevolgen van het provisieverbod op de bedrijfsvoering, de solvabiliteit en de strategie. Van der Weide: 'Bij de bedrijfsvoering zien we dat verzekeraars meer direct contact onderhouden met de consument.'
 
Solvabiliteit
Volgens Van der Weide hebben verzekeraars zich goed voorbereid op de financiële risico’s van het provisieverbod. 'Soms hadden tussenpersonen leningen lopen of een rekening-courant bij een verzekeraar. Verzekeraars hebben de omvang van deze financiering aan tussenpersonen veelal afgebouwd. Hierdoor is het risico dat de verzekeraar loopt als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement, gereduceerd en beheersbaar geworden.' 
 
Strategie
'Provisie was voorheen een belangrijk middel om tussenpersonen aan verzekeraars te binden. Nu moeten verzekeraars op zoek naar andere wegen om hun producten te verkopen', zegt Van der Weide. 'Sommige verzekeraars kiezen voor een multi-channelstrategie terwijl andere zich concentreren op één verkoopkanaal. Verder zijn verzekeraars zich ervan bewust dat operational excellence aan belang heeft gewonnen. Anders gezegd, zij weten dat voor intermediairs sinds het provisieverbod de administratieve nauwkeurigheid en snelheid waarmee de verzekeraar op hun informatieverzoeken reageert, belangrijke criteria zijn geworden bij de keuze voor een verzekeraar.' 
 
Vervolg
Van der Weide geeft aan dat de uitkomsten van het onderzoek voor DNB geen aanleiding vormen om alle verzekeraars nog eens apart over dit onderwerp te bevragen. 'Dat betekent niet dat we het onderwerp uit het oog verliezen. Het zal bij de reguliere toezichtgesprekken een terugkerend agendapunt zijn.' 
 
Meer informatie
Verbond van Verzekeraars over het provisieverbod 

> Terug naar de nieuwsbrief