Meer tijd voor implementatietraject Solvency II

Nieuwsbericht
Datum 19 september 2011

Het Solvency II-raamwerk wordt gefaseerd ingevoerd. Concreet betekent dit dat meer tijd beschikbaar is om alle procedures te kunnen doorlopen. Tijd die DNB en verzekeraars nodig zullen hebben. De voorbereidingen voor het nieuwe raamwerk gaan dan ook op volle kracht door, stelt Stefan Boer, programmamanager Solvency II.

Stefan Boer

Boer: ‘Bij de implementatie van de Solvency II-regelgeving zijn twee momenten belangrijk: het afronden van alle wetgeving en het moment dat de eisen van kracht worden. Beide data zijn opgenomen in de richtlijn Omnibus II, waarover nu wordt onderhandeld. De wetgeving is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 rond, terwijl de Solvency II-eisen naar verwachting niet voor 1 januari 2014 volledig van kracht zullen worden. In de tweede helft van 2013 gaat volgens de Omnibus II- richtlijn een aantal procedures van start. Als voorbeelden noem ik de goedkeuringsprocedure voor het optionele interne model en de procedure waarbij verzekeraars moeten aantonen dat ze tijdig gereed zijn met de invoering van Solvency II’

'Om alle procedures op tijd af te ronden, blijft bij ons het Solvency II-traject op volle kracht doorgaan. Zo blijft de voorbereiding via een parallel run gewoon doorlopen. Hierbij moeten verzekeraars over boekjaar 2011 behalve een Solvency I- ook een Solvency II-rapportage maken. Verder is de ORSA-pilot (own risk & solvency assesment) in volle gang, net als de preapplicatie voor interne risicomodellen bij verzekeraars.’

'Ook voor verzekeraars is er alle reden hard te werken aan de voorbereidingen. Zo bleek uit de resultaten van de impactstudie QIS5 dat veel partijen Solvency II beter in de vingers moeten krijgen. Daarnaast moet er nog het nodige gebeuren aan de IT-systemen die voor Solvency II belangrijk zijn. Ik denk dat verzekeraars de resterende tijd echt nodig zullen hebben.'

Seminar Solvency II

Op 14 december organiseert DNB een seminar over Solvency II in de Amsterdamse RAI. Aan de orde komen:

  • Update tijdspad Solvency II
  • ORSA-pilot, lessons learned
  • Presentatie onderzoek sleutelfuncties

Eind september wordt u hierover nader geïnformeerd.