Deskundigheidstoets aanzet tot betere selectieprocedure

Nieuwsbericht
Datum 19 september 2011

De Beleidsregel Deskundigheid, die door DNB en de AFM wordt toegepast, zorgt voor een intensievere beoordeling van nieuwe bestuurders. Dit heeft gevolgen voor het selectieproces bij verzekeraars. Het moet professioneler. Nog niet alle verzekeraars realiseren zich dit. Sinds begin dit jaar toetst DNB potentiƫle bestuurders van verzekeringsmaatschappijen nauwlettender op hun kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Met de toets krijgen we meer duidelijkheid of een bestuurder de verantwoordelijkheid van zijn taak kan dragen, ook in lastige tijden.

Deskundigheidstoets

De toets bestaat uit verschillende fasen. Aan de hand van de stukken die een verzekeraar ons toestuurt, doen we een eerste beoordeling. We bekijken waarom de onderneming deze bestuurder voordraagt en of dat beeld strookt met het functieprofiel en het cv. De kwaliteit van de toegestuurde documenten is tot nog toe wisselend. Sommige verzekeraars hebben zich nog onvoldoende gerealiseerd dat de beoordeling indringender is geworden.

De tweede fase bestaat uit een gesprek met de nieuwe bestuurder. We bevragen de aanstaande bestuurder kritisch over zijn kennisniveau van de branche en de regelgeving. De meeste bestuurders doorstaan dit gesprek goed, maar een enkele keer hebben we een kandidaat moeten afwijzen vanwege onvoldoende deskundigheid. Hoewel een bestuurder zelf in de eerste plaats natuurlijk moet beoordelen of hij zichzelf als geschikt ziet, hebben ook verzekeraars een verantwoordelijkheid. Een afwijzing kan betekenen dat het selectieproces van de verzekeraar tekort schiet. Zo wordt er vaak te gemakkelijk gedacht over kandidaten zonder kennis van de verzekeringsbusiness.

Het is daarom belangrijk dat verzekeringsmaatschappijen proactief omgaan met de beleidsregel en onze toetsing. Een aantal doet dit al. We zien dit bijvoorbeeld door professionele functieprofielen en een adequate selectieprocedure. Verder signaleren we dat verzekeraars meer aandacht besteden aan het opvolgingsbeleid in hun organisatie. Een professionele selectie zorgt voor een zorgvuldige voordracht.

Meer informatie:

  • Deskundigheidstoets
  • Praktijkvoorbeeld deskundigheidstoets: geen verstand van verzekeren?