Ervaringen met FOCUS!

Nieuwsbericht
Datum 11 september 2012

Sinds begin dit jaar werkt DNB bij het toezicht op verzekeraars met FOCUS!. Directielid Joanne Kellermann vertelt over de eerste ervaringen. 'We houden bestuurders een spiegel voor door hun scores te vergelijken met die van andere verzekeraars.'

Joanne Kellermann

Nieuwe aanpak
Op twee fronten verschilt de nieuwe aanpak van de traditionele benadering. 'Ten eerste is het aantal risico's dat we in kaart brengen, uitgebreid met macro-economische ontwikkelingen en zaken als cultuur, gedrag en governance', aldus Kellermann. Het tweede verschil is dat DNB jaarlijks een aantal risico's selecteert, die moeten worden aangepakt. Kellermann: 'Deze aanpak dwingt ons te kiezen. In het verleden schreven we een brief met aandachtspunten zonder prioriteiten aan te brengen. Nu laten we duidelijk zien wat we verwachten van verzekeraars.'

Gesprekken
Meer prioritering bij de FOCUS!-aanpak leidt onder meer tot onderscheid in benadering tussen kleinere en grotere verzekeraars. Kellermann: 'Met kleinere verzekeraars organiseren we bijeenkomsten waarbij we de belangrijkste risico's toelichten en duidelijk maken wat we van deze groep verwachten. Daar bespreken we de scores en de soorten maatregelen die genomen moeten worden om risico's te verkleinen. Met de grote verzekeraars voeren onze toezichthouders aparte gesprekken.'

Discussies
Volgens Kellermann waarderen verzekeraars de nieuwe aanpak met name omdat ze beter weten waar ze aan toe zijn. 'Verzekeraars stellen de transparantie op prijs.' Soms leiden de DNB-conclusies tot pittige discussies. Kellermann: 'Die gesprekken gaan vooral over de zachtere kanten van de bedrijfvoering. Denk aan het functioneren van het bestuur zelf en het organiseren van tegenspraak. Onderwerpen die gaan over het gedrag van de bestuurders. Dat maakt deze gesprekken persoonlijker dan een discussie over de cijfers.'

Vergelijken
Onderdeel van FOCUS! is dat er meer aandacht is voor thematisch onderzoek bij groepen verzekeraars. Voordeel hiervan is dat de toezichthouder de prestaties van de ene verzekeraar kan vergelijken met die van andere verzekeraars. Kellermann: 'Toezichthouders kunnen op basis van eigen ervaring voorbeelden geven hoe andere verzekeraars bepaalde zaken aanpakken.'

Zelf aan de slag
Verzekeraars kunnen binnenkort FOCUS! ook zelf toepassen. Met name kleinere verzekeraars hebben hier behoefte aan. Ze kunnen deze methode gebruiken bij het inventariseren en beoordelen van hun risico's. Kellermann: 'De tweede helft van het jaar komt er een app die verzekeraars kunnen downloaden. Dan kunnen ze overal - ter land, ter zee en in de lucht - dit instrument inzetten.'

Meer informatie
Handboek FOCUS!