Onderzoek naleving Wwft en Sanctiewet 1977

Nieuwsbericht
Datum 11 september 2012

Hoe staat het met de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977? Als onderdeel van het thematisch onderzoek doet DNB hier in 2012 onderzoek naar bij een aantal levens- en schadeverzekeraars.

Verbod

Ongebruikelijke transacties
Financiële instellingen moeten voorkomen dat zij zaken doen met personen, bedrijven en landen die criminele of terroristische intenties hebben. Zo verplicht de Wwft ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om transacties die niet passen in het profiel van de klant of om geld met een mogelijk illegale herkomst. Cliëntenonderzoek moet de risico’s die bepaalde klanten met zich kunnen meebrengen, herkennen en beheersen. De Wwft geldt wel voor levensverzekeraars, maar niet voor schadeverzekeraars. Deze vallen wel weer onder de Sanctiewet. 

Tegoeden bevriezen
De Sanctiewet verbiedt financiële transacties met bepaalde personen, instellingen of landen, omdat ze bijvoorbeeld het internationaal recht of mensenrechten schenden. Schade- en levensverzekeraars moeten eventuele tegoeden van deze partijen bevriezen en mogen geen financiële diensten verlenen. Er is een dagelijks bijgewerkte digitale lijst van de Europese Unie, die kan worden geraadpleegd om te zien welke partijen onder de sancties vallen. 

Sanctielijst
Wij houden toezicht op naleving van de Wwft en de Sanctiewet en gaan er daarbij vanuit dat verzekeraars de procedures voor naleving van beide wetten op orde hebben. Verder verwachten we dat personeel op de hoogte is van de inhoud van de wetten. Terwijl administratieve systemen transacties met partijen op de sanctielijst automatisch moeten kunnen signaleren en melden. 

Reputatieschade voorkomen
Niet naleven van de Wwft en de Sanctiewet kan tot boetes en dwangsommen leiden. Bovendien lopen financiële instellingen het risico op reputatieschade. De aandelenkoers van de Britse bank Standard Chartered ging fors onderuit nadat bekend werd dat de bank mogelijk zaken heeft gedaan met Iran, een van de landen waartegen sancties lopen. 

De onderzoeksresultaten
De resultaten van het onderzoek worden in november of december individueel besproken met de onderzochte verzekeraars. Aan het eind van het jaar is er een algemene voorlichtingsbijeenkomst voor alle verzekeraars. We houden u op de hoogte. 

Meer informatie