Duidelijke regels voor intragroepposities

Nieuwsbericht
Datum 10 september 2013

Een dezer dagen verschijnt op onze website Open Boek Toezicht het normenkader voor transacties binnen verzekeringsgroepen. Het normenkader is een nadere uitleg van bestaande wet- en regelgeving, en geeft inzicht in de wijze waarop DNB intragroepposities beoordeelt. Verzekeraars kunnen daar controleren of vorderingen binnen de groep conform de wet- en regelgeving zijn.

Intragroepposities

Risicovol
Het project Intragroepposities werd in 2011 door DNB gestart. Aanleiding waren grote risicovolle vorderingen tussen verschillende onderdelen van verzekeringsgroepen. Dochters lenen soms honderden miljoenen aan de holding, zonder onderpand. Ook worden grote vorderingen op de rekening-courant aangehouden.
 
Getoetst
Om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek heeft een panel de circa vijftig Nederlandse verzekeringsgroepen onder de loep genomen en getoetst aan het normenkader. Uit dat onderzoek blijkt dat bij ongeveer een derde van de verzekeraars intragroepposities niet aan de wet- en regelgeving voldoen. Tevens is duidelijk geworden dat de meeste verzekeraars geen specifiek beleid hebben voor vorderingen binnen de groep. De betrokken verzekeraars zijn op de hoogte gebracht van de uitkomsten.
 
Dezelfde eisen
Belangrijk criterium bij het normenkader is dat interne transacties aan dezelfde eisen moeten voldoen als zakelijke transacties met externe partijen. Dat wil zeggen dat er (interne) contracten moeten zijn, dat voorwaarden marktconform zijn en dat er een onderpand is bij leningen. Ook moeten verzekeraars vastleggen welke transacties wel en niet zijn toegestaan binnen de groep, met daarbij ook duidelijke limieten.
 
Correctie
In de praktijk bleek tussen DNB en verzekeraars onduidelijkheid te bestaan over de interpretatie van de wet. DNB heeft nu in het normenkader gedetailleerd vastgelegd wat wel en wat niet kan. Als een verzekeraar intragroepposities heeft die niet aan de normen voldoen, moet dit worden aangepast. Als de verzekeraar dat niet doet, zal DNB handhaven, bijvoorbeeld door een correctie van de aanwezige solvabiliteits-marge. 
 
Meer informatie
We verwachten het normenkader in de derde week van september te publiceren. Houd onze website Open Boek Toezicht daarom in de gaten. 

> Terug naar de nieuwsbrief