Naleven Sanctiewet voorkomt risico’s

Nieuwsbericht
Datum 10 september 2013

Sancties tegen dictatoriale regimes en terroristische organisaties proberen de internationale veiligheid, rechtsorde en mensenrechten te bevorderen. Schadeverzekeraars die de sanctieregelgeving correct naleven, ondersteunen dit maatschappelijk belang. Dat stelt Axel Gospodinov, die de naleving van de Sanctiewet onderzoekt. 'Het is belangrijk dat verzekeraars op dit punt hun verantwoordelijkheid nemen.'

Naleven Sanctiewet voorkomt risico’s

Reputatie
Verzekeraars beschermen hun goede reputatie wanneer ze aan de sanctie-regelgeving voldoen. Gospodinov: 'Het leveren van financiële diensten aan "foute" landen en organisaties kan een verzekeraar zwaar worden aangerekend. Bovendien straalt de reputatieschade door niet-naleving op de hele Nederlandse financiële sector af.'
 
Risicoanalyse
Lang niet alle schadeverzekeraars leven de sanctieregels goed na, blijkt uit verschillende onderzoeken die DNB in het afgelopen jaar over dit onderwerp uitvoerde. Dit komt volgens Gospodinov vooral omdat verzekeraars onvoldoende zicht hebben of ze met hun product- en cliëntportfolio te maken kunnen krijgen met personen die op de Nederlandse en de EU-sanctielijsten staan. 'We adviseren verzekeraars daarom een meer diepgaande analyse van de integriteitsrisico’s te maken en aan de hand daarvan hun bedrijfsprocessen aan te passen aan de sanctieregelgeving.' Het belang van het hebben van een adequate integriteitsrisicoanalyse is ook nog eens onderstreept tijdens de rondetafelsessie op 30 augustus jongstleden van DNB en het Verbond van Verzekeraars. DNB is daar ingegaan op de interpretatie van de huidige regelgeving en de onderzoeksuitkomsten.  
 
Sanctielijsten
Vooral grotere verzekeraars met internationale schadeactiviteiten lopen een hoger risico dat zij gesanctioneerde personen als cliënten hebben of betrokken raken bij verzekerde partijen die zaken doen met gesanctioneerde landen. Gospodinov: 'Deze verzekeraars moeten zelf inspanningen verrichten om te weten met wie zij zaken doen. Ook moeten die verzekeraars hun relatiebestanden frequenter toetsen aan de Nederlandse en EU-sanctielijsten. Frequenter, omdat met name de EU-lijst, waar honderden namen op staan, relatief vaak wijzigt.' Dat het toetsen nog onvoldoende gebeurt, kwam naar voren bij de onderzoeken. Een door DNB geselecteerde persoon die op de sanctielijst staat, werd door meerdere acceptatiesystemen niet herkend en dus ook niet geblokkeerd.
 
Dochtermaatschappijen
Gospodinov benadrukt dat Nederlandse dochters van buitenlandse schadeverzekeraars aan de Nederlandse sanctieregels moeten voldoen en hun bestanden moeten checken op personen die op de Nederlandse sanctielijst staan. 'We hebben er als DNB geen problemen mee wanneer deze dochtermaatschappijen gebruikmaken van sanctieprocedures van de buitenlandse moedermaatschappij, maar houd hierbij wel de Nederlandse regelgeving in het achterhoofd. Weet ook dat de Amerikaanse en Britse autoriteiten de komende periode de naleving van de sanctieregelgeving bij Europese schadeverzekeraars gaan onderzoeken.'
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief