Kort Nieuws

Nieuwsbericht
Datum 10 september 2013

Vanaf het moment dat de rapportageverplichting over het boekjaar 2013 geldt, gaat DNB strenger handhaven op tijdigheid van aanlevering en kwaliteit van de financiële staten.

Momenteel legt DNB bij het niet tijdig indienen van de wettelijk verplichte financiële staten een last onder dwangsom op. Met als doel om alsnog de volledige rapportage te ontvangen. In het nieuwe beleid gebruikt DNB ook haar bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen als een verzekeraar herhaaldelijk nalaat om de financiële staten tijdig bij DNB in te dienen. Waarbij onder herhaaldelijk wordt verstaan: twee keer binnen een aaneengesloten periode van dertien maanden.

Over het boekjaar 2013 wordt bij levensverzekeraars tevens strenger gecontroleerd op de kwaliteit van de verslagstaat over de toereikendheidstoets. Indien nodig zal DNB hier ook op gaan handhaven.

> Terug naar de nieuwsbrief