DNB Statistisch Bulletin

Ieder kwartaal verscheen het Statistisch Bulletin van de Nederlandsche Bank (DNB) met daarin de monetaire en financiƫle statistieken voor Nederland en artikelen op basis van deze statistieken. In december 2010 is na tien jaar het laatste Statistisch Bulletin uitgegeven. Statistische artikelen kunt u vanaf heden via de publicatie 'Statistisch Nieuwsbericht' in de rubriek 'Nieuws' op deze website bekijken. De statistische data kunt u te allen tijde bekijken via het menu item 'Statistiek'.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunt u zich abonneren op de nieuwsservice. Deze service houdt u per e-mail op de hoogte van zowel de Statistisch Nieuwsberichten als het nieuwe online DNBulletin. Via deze link kunt u zich direct en geheel kosteloos op deze service abonneren.
1-15 van 47 resultaten
Overzicht van DNB Statistisch Bulletin
Titel of themaDatum
Statistisch Bulletin december 2010 december 2010
Artikelen: De markt voor woninghypotheken: tekenen van stabilisatie?, Extern vermogen van Nederland in de lift, EUR 90 miljard aan inkomsten doorgesluisd via Nederlandse BFI’s, Structurele statistische verschillen: indicator voor kwaliteitsproblemen.
Download: Nederlands (PDF, 5,9 MB) | papieren versie: bestel
Statistisch Bulletin september 2010 september 2010
Artikelen: De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen, Achterblijvende groei 'Overige financiële
intermediairs' binnen de financiële sector, Enkele vermogenscomponenten van Nederlandse huishoudens, Collectieve pensioenen bij verzekeraars: ruim 900.000 deelnemers
Download: Nederlands (PDF, 6,0 MB) | papieren versie: bestel
Statistisch Bulletin juni 2010 juni 2010
Artikelen: Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen, Toename beheer van pensioenvermogen via fondsen voor gemene rekening, Levensverzekeraars reduceren renterisico met
derivaten, Sterke groei effectenportefeuille van Nederlandse banken, Overmakingen door allochtone huishoudens naar buitenlandse familieleden gedaald.
Download: Nederlands (PDF, 6,2 MB) | papieren versie: bestel
Statistisch Bulletin maart 2010 maart 2010
Artikelen: Herstel emissies op financiële markten in 2009, De financiële steunmaatregelen in de statistiek van de overheidsfinanciën, Indexatie pensioenen blijft achter bij loon- en prijsstijging, Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken.
Statistisch Bulletin december 2009 december 2009
Artikelen: Pensioenvoorziening in internationaal perspectief, Krimp in Nederlandse vorderingen op en schulden aan het buitenland, 'Verpakken' van leningen via securitisaties stil gevallen, gedekte obligaties populairder, Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen.
Statistisch Bulletin september 2009 september 2009
Artikelen: Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken, Stabilisatie premies levensverzekeringen op EUR 26 miljard, Stagnatie bij bancaire BFI’s, groei van activiteiten bij overige BFI’s.
Statistisch Bulletin juni 2009 juni 2009
Artikelen: Internationale vorderingen Nederlandse banken afgenomen, De invloed van securitisaties op de statistieken van kredietverlening, Toegenomen gevoeligheid pensioenfondsen voor beleggingen in buitenland, Hoe meet DNB dat het buitenland voor bijna EUR 1400 miljard Nederlandse effecten bezit?  
Statistisch Bulletin maart 2009 maart 2009
Artikelen: Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden, Nederlandse banken minder actief in het buitenland, Indexatie pensioenen blijft achter bij inflatie en loonstijging, Verdubbeling balanstotaal beleggingsfondsen in nieuwe, uitgebreidere statistiek
Statistisch Bulletin december 2008 december 2008
Artikelen: Het externe vermogen van Nederland in 2007 - Winstgevend schadebedrijf in 2007 - Europeanisering van bancaire diensten in Nederland - Kan de bruikbaarheid van statistieken over directe investeringen beter?
Statistisch Bulletin september 2008 september 2008
Artikelen: - Huishoudens verkopen bijna een tiende van hun beleggingsportefeuille, - De pensioensector moderniseert, - Nederland nog steeds aantrekkelijk voor bfi’s, - De balans en resultatenrekening van het Nederlandse bankwezen: nieuwe rapportages
Statistisch Bulletin juni 2008 juni 2008
Artikelen: Minder nieuwe woninghypotheken, maar kredietverlening aan bedrijven hervat - Aanhoudende daling balanstotaal beleggingsfondsen - Aandelenportefeuilles pensioenfondsen en verzekeraars gekrompen door koersverliezen - Pinnen rukt op ten koste van contant betalen - ‘Verpakken’ van hypotheken door banken scherp teruggevallen - Verzekeringsrisico’s voor ruim EUR 5 miljard herverzekerd
Statistisch Bulletin maart 2008 maart 2008

Artikelen: - Baten banken lager, afschrijvingen hoger, - 2007 een minder goed jaar voor beleggingsfondsen, - Inhaalindexatie van pensioenrechten in 2008, - Buitenlandse investeringen in Nederland pieken in vierde kwartaal, -Afnemend belang rente- en provisiebaten voor het Nederlandse bankwezen?

Statistisch Bulletin december 2007 december 2007

Artikelen: - Doorwerking van de ECB-rente op bancaire tarieven varieert, - Effect financiële onrust op Nederlandse banken vooralsnog beperkt, - Internationale concurrentiepositie van Nederlandse beleggingsfondsen verbeterd?, - Omzetten op de valutamarkt in Nederland in drie jaar gehalveerd, - Het externe vermogen van Nederland in 2006.

Statistisch Bulletin september 2007 september 2007

Artikelen: - Ongewoon grote toename van buitenlandse belangen in Nederlandse bedrijven, - Toegenomen voorkeur van huishoudens en bedrijven om geld langer vast te zetten, - Handel in kredietrisico’s tussen banken steeds belangrijker, - Het toenemende belang van actuele informatie over de financiële positie van pensioenfondsen, - Hoge bijdrage Nederland aan geldhoeveelheid eurogebied.

Statistisch Bulletin juni 2007 juni 2007
Artikelen: Een nieuwe statistiek voor meer inzicht in het retailbetalingsverkeer, Behalen pensioenfondsen de rendementen die ze nastreven?, Grensoverschrijdend effectenbezit voor het eerst boven EUR 1.000 miljard, Internationale kredietverlening door Nederlandse banken.
1-15 van 47 resultaten