Statistisch Bulletin december 2001

DNB Statistisch Bulletin
Publicatiedatum 1 december 2001

Artikelen: - Het externe vermogen van Nederland in 2000 - Nieuwe statistieken over overheidsfinanciën - Ontwikkelingen in de geconsolideerde resultaten-rekening van banken 1995-2000