Statistisch Bulletin december 2002

DNB Statistisch Bulletin
Publicatiedatum 1 december 2002

Artikelen: - Indicatoren financiële soliditeit bankwezen - Onderschatte kredietgroei door toenemende securitisaties - Het externe vermogen van Nederland in 2001