Statistisch Bulletin december 2003

DNB Statistisch Bulletin
Publicatiedatum 1 december 2003

Artikelen: - Nieuwe bancaire rentestatistiek - Stijgende rente-inkomsten in de resultatenrekening van banken - Het Nederlandse externe vermogen: netto schuldpositie toegenomen - Toenemend belang van securitisaties en 'special purpose vehicles'