Statistisch Bulletin september 2007

DNB Statistisch Bulletin
Publicatiedatum 26 september 2007

Artikelen: - Ongewoon grote toename van buitenlandse belangen in Nederlandse bedrijven, - Toegenomen voorkeur van huishoudens en bedrijven om geld langer vast te zetten, - Handel in kredietrisico’s tussen banken steeds belangrijker, - Het toenemende belang van actuele informatie over de financiële positie van pensioenfondsen, - Hoge bijdrage Nederland aan geldhoeveelheid eurogebied.