Statistisch Bulletin december 2009

DNB Statistisch Bulletin
Publicatiedatum 23 december 2009

Artikelen: Pensioenvoorziening in internationaal perspectief, Krimp in Nederlandse vorderingen op en schulden aan het buitenland, 'Verpakken' van leningen via securitisaties stil gevallen, gedekte obligaties populairder, Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen.