Statistisch Bulletin juni 2010

DNB Statistisch Bulletin
Publicatiedatum 30 juni 2010

Artikelen: Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen, Toename beheer van pensioenvermogen via fondsen voor gemene rekening, Levensverzekeraars reduceren renterisico met
derivaten, Sterke groei effectenportefeuille van Nederlandse banken, Overmakingen door allochtone huishoudens naar buitenlandse familieleden gedaald.