Statistisch Bulletin september 2010

DNB Statistisch Bulletin
Publicatiedatum 29 september 2010

Artikelen: De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen, Achterblijvende groei 'Overige financiële
intermediairs' binnen de financiële sector, Enkele vermogenscomponenten van Nederlandse huishoudens, Collectieve pensioenen bij verzekeraars: ruim 900.000 deelnemers