Brochures

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal brochures ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen als de taken van DNB, het inwisselen van guldens en de echtheid van eurobankbiljetten.

Downloaden of bestellen

De brochures zijn beschikbaar als PDF-bestanden, die u hier kunt downloaden. Van een aantal brochures kunt u hieronder de papieren edities gratis online bestellen.

1-15 van 21 resultaten
Overzicht van Brochure
Titel of themaDatum
De financiële stabiliteitstaak van DNB februari 2016

 Als centrale bank en prudentieel toezichthouder maakt DNB zich sterk voor het bevorderen van de financiele stabiliteit in Nederland. Dit is sinds 1 januari 2014 ook officieel als taak van DNB vastgelegd in de Bankwet. Daarmee heeft DNB meer mogelijkheden gekregen om de financiele stabiliteit in Nederland te bevorderen.

Alle Ins & Outs van CCPs april 2013

CCP is de afkorting van central counterparty, oftewel centrale tegenpartij. Een CCP is betrokken bij de afwikkeling van effecten- en derivatentransacties, vooral als deze zijn uitgevoerd op een handelsplatform.

Download: Engels (PDF, 954,0 kB) | papieren versie: bestel
Brochure Oversight september 2011

De oversight taak is gericht op twee doelstellingen die bijdragen aan financiële stabiliteit. Het eerste doel is het vermijden van systeemrisico voorzover dat samenhangt met het betalings- en effectenverkeer. Dit wordt ook wel het infrastructuur gerelateerd systeemrisico genoemd. Het tweede doel is het bevorderen van de goede werking van het betalings- en effectenverkeer. Dit omvat naast veiligheid en efficiency ook het handhaven van het vertrouwen van het publiek.

Van analyse naar actie september 2010
De Tweede Kamer heeft in het debat over het rapport-Scheltema gevraagd uit de kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de financiële sector lessen te trekken, met een accent op de cultuuraspecten van het toezicht. DNB heeft dan ook, net als toezichthouders elders, de eigen werkwijze, besluitvorming en cultuur kritisch tegen het licht gehouden. De kernvraag daarbij is geweest hoe het toezicht effectiever en vooral krachtiger kan.
Thema DNB Toezicht 2010 februari 2010
Gedrag en cultuur, strategie en bedrijfsmodellen, beleggingsbeleid en andere thema’s krijgen bijzondere aandacht in het toezicht van de Nederlandsche Bank. De thema's zijn vastgelegd in een brochure die binnenkort wordt toegezonden aan onder andere alle onder toezicht staande instellingen, maar nu al is te downloaden.
Download: Nederlands (PDF, 537,3 kB) | papieren versie: bestel
Reiswoordenboek van de Kredietcrisis juli 2009
Een handig woordenboekje met de mooiste taalkundige vondsten en lelijkste verbasteringen van de kredietcrisis. Van bad bank tot bloedbad, van credit crunch tot depressie.
Thema's DNB Toezicht 2009 maart 2009

De Nederlandsche Bank schenkt in 2009 niet alleen bijzondere aandacht aan thema's die nauw samenhangen met de financiele crisis, maar ook aan zaken als computercriminaliteit. De thema's zijn vastgelegd in een brochure die binnenkort wordt toegezonden aan onder andere alle onder toezicht staande instellingen, maar nu al is te downloaden.

Download: Nederlands (PDF, 193,0 kB) | papieren versie: bestel
1-15 van 21 resultaten