Brochures

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal brochures ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen als de taken van DNB, het inwisselen van guldens en de echtheid van eurobankbiljetten.

Downloaden of bestellen

De brochures zijn beschikbaar als PDF-bestanden, die u hier kunt downloaden. Van een aantal brochures kunt u hieronder de papieren edities gratis online bestellen.

1-15 van 23 resultaten
Overzicht van Brochure
Titel of themaDatum
Brochure 'De CCP als spil in het financieel systeem' september 2018

Ter bevordering van de stabiliteit en transparantie van het financieel systeem worden effecten en derivatentransacties steeds vaker centraalafgewikkeld. Een centrale tegenpartij (CCP) plaatst zich tussen koper en verkoper en neemt hun verplichtingen over om de tegenpartijrisico’s voor deze partijen te verminderen. De CCP vraagt hiervoor zekerheden in de vorm van onderpand. Daarnaast neemt door multilaterale nettering de totale openstaande positie in de markt af, wat veelal efficienter en veiliger is.


De financiële stabiliteitstaak van DNB februari 2016

 Als centrale bank en prudentieel toezichthouder maakt DNB zich sterk voor het bevorderen van de financiele stabiliteit in Nederland. Dit is sinds 1 januari 2014 ook officieel als taak van DNB vastgelegd in de Bankwet. Daarmee heeft DNB meer mogelijkheden gekregen om de financiele stabiliteit in Nederland te bevorderen.

Alle Ins & Outs van CCPs april 2013

CCP is de afkorting van central counterparty, oftewel centrale tegenpartij. Een CCP is betrokken bij de afwikkeling van effecten- en derivatentransacties, vooral als deze zijn uitgevoerd op een handelsplatform.

Download: Engels (PDF, 954,0 kB) | papieren versie: bestel
Brochure Oversight september 2011

De oversight taak is gericht op twee doelstellingen die bijdragen aan financiële stabiliteit. Het eerste doel is het vermijden van systeemrisico voorzover dat samenhangt met het betalings- en effectenverkeer. Dit wordt ook wel het infrastructuur gerelateerd systeemrisico genoemd. Het tweede doel is het bevorderen van de goede werking van het betalings- en effectenverkeer. Dit omvat naast veiligheid en efficiency ook het handhaven van het vertrouwen van het publiek.

Van analyse naar actie september 2010
De Tweede Kamer heeft in het debat over het rapport-Scheltema gevraagd uit de kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de financiële sector lessen te trekken, met een accent op de cultuuraspecten van het toezicht. DNB heeft dan ook, net als toezichthouders elders, de eigen werkwijze, besluitvorming en cultuur kritisch tegen het licht gehouden. De kernvraag daarbij is geweest hoe het toezicht effectiever en vooral krachtiger kan.
Thema DNB Toezicht 2010 februari 2010
Gedrag en cultuur, strategie en bedrijfsmodellen, beleggingsbeleid en andere thema’s krijgen bijzondere aandacht in het toezicht van de Nederlandsche Bank. De thema's zijn vastgelegd in een brochure die binnenkort wordt toegezonden aan onder andere alle onder toezicht staande instellingen, maar nu al is te downloaden.
Download: Nederlands (PDF, 537,3 kB) | papieren versie: bestel
1-15 van 23 resultaten