Thema DNB Toezicht 2010

Brochure
Publicatiedatum 8 februari 2010

Gedrag en cultuur, strategie en bedrijfsmodellen, beleggingsbeleid en andere thema’s krijgen bijzondere aandacht in het toezicht van de Nederlandsche Bank. De thema's zijn vastgelegd in een brochure die binnenkort wordt toegezonden aan onder andere alle onder toezicht staande instellingen, maar nu al is te downloaden.