Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2008

DNB Betalingsverkeer
Publicatiedatum 20 oktober 2009

Met als doel inzicht te krijgen in de mate waarin SEPA en andere ontwikkelingen in het betalingsverkeer het betaalgedrag en de betaalbeleving van consumenten beïnvloeden, doet de Nederlandsche Bank ieder jaar onderzoek naar het grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlandse consumenten. Dit onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in het betaalgedrag, de beleving en de wensen van Nederlandse consumenten met betrekking tot betalingen naar en in andere eurolanden en in de ontwikkeling daarvan gedurende de tijd. Een vergelijking van de resultaten met die van voorgaande jaren geeft een indruk van of en hoe internationale betaalgewoonten van Nederlandse consumenten veranderen.